Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tietokarhu Oy, som skött Skatteförvaltningens IT-tjänster, körs ner kontrollerat

Finansministeriet
27.10.2020 10.46 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 13.08
Pressmeddelande

Tietokarhu Oy ska försättas i likvidation från och med den 1 januari 2021, vilket leder till att bolaget upplöses. Ägarna till Tietokarhu Oy, dvs. staten och TietoEVRY Abp, fattade beslut om saken vid bolagsstämman som ordnades i dag.

Syftet med likvidationsförfarandet är att utreda bolagets förmögenhetsställning, realisera behövliga tillgångar, betala skulder samt betala överskott, dvs. nettoförmögenhet, till aktieägarna. Statsrådet bemyndigade den 17 september 2020 finansministeriet att på statens vägnar godkänna att bolaget försätts i likvidation.

Tietokarhu Oy grundades 1997 som ett gemensamt företag mellan TT Tieto Oy (numera TietoEVRY Abp) och staten för att sköta Skatteförvaltningens IT-tjänster. Staten har innehaft en ägarandel på 20 procent och en rösträtt på 80 procent i Tietokarhu Oy. TietoEVRY Abp Abp har innehaft 80 procent av aktierna i Tietokarhu och har innehaft 20 procent av bolagets rösträtt.

Tietokarhu Oy har för egen del svarat för att Skatteförvaltningens informationssystem gör det möjligt att verkställa beskattningen i tid och korrekt. Skatteförvaltningen inledde 2013 projektet Valmis, vars syfte var att förnya skatteförvaltningens informationssystem och stegvis ersätta skatteförvaltningens informationssystem med färdig programvara. Övergången till det färdiga programmet och en kontrollerad nedläggning av bolaget har genomförts planmässigt gjorts i gott samarbete mellan parterna.

Ytterligare information:
Irja Peltonen, förvaltnings - och utvecklingsdirektör, tfn 0295 530 138, irja.peltonen(at)vm.fi
Reija Sihlman, Head of Public Relations, tfn 050 480 4658, reija.sihlman(at)tietoevry.com