Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammandrag av remissvaren
Totalt 36 yttrade sig om förslaget till ändring av lagen om gemensamma stödtjänster för e-tjänster

Finansministeriet
16.8.2019 14.16
Pressmeddelande

Ett sammandrag av remissvaren till propositionsutkastet om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster har blivit klart.

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen skickades på remiss. Remisstiden gick ut den 20 juni 2019 och finansministeriet fick 36 sammanlagt utlåtanden om förslaget.

Utkastet till regeringens proposition och utlåtandena finns tillgängliga i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena och ett sammandrag av remissvaren finns tillgängliga på projektsidan för reformen av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster.

Arbetet med propositionen fortsätter vid finansministeriet. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under höstsessionen 2019 så att lagarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Sammandrag av remissvaren

Ytterligare information:

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 02955 30515, eeva.lantto(at)vm.fi