Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa inhimillisen pääoman kehittämisen painopistealueiksi on priorisoitu seuraavat aihealueet:

  1. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen
  • Osaamisen kehittämisen prosessi on joustava ja tehdään myös yhteistyössä yli hallinnonalarajojen liikkuvuuden lisäämiseksi.
  • Kehityskeskustelujen vaikuttavuus toimintaan asti on arkipäivää.
  • Ennakoiva henkilöstösuunnittelu tukee muutoksia ja mahdollisten muutosten aikana varataan resurssit riittäviin muutoskeskusteluihin.
  1. Innostavan johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
  • Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusajattelun näkökulman vahvistaminen, (esim.) suunnitelmat johdon ja esimiesten koulutuksesta, työssä oppimisesta, verkostoitumisesta, benchmarkkauksesta ja yksilökohtaisista kehittymissuunnitelmista.
  1. Henkisen, fyysisen, sosiaalisen ja eettisen työkyvyn vahvistaminen.
  • Työn organisoinnin ja työn ilon vahvistaminen konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteena muun muassa poistaa turhaa byrokratiaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä.

Hallinnonalan VATU-ohjelman toteutuksessa inhimillisen pääoman kehittämistoimet sisältyvät a) joko osaksi hallinnonalan tulosohjausta, johtamissopimuksia tai muita hallinnonalan vakiintuneita johtamisen ja kehittämisen käytäntöjä tai b) erikseen laadittavaan inhimillisen pääoman kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmaan.

Inhimillinen pääoma seminaarit vuonna 2014

Työkykyä lisää!

ÄIJÄ-Vatu-välittämisen välineenä, työsuojeluvaltuutettu  Peter Andersen, Stara, Helsingin kaupunki
Työurat pidemmiksi hyvällä työilmapiirillä, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, Keva
Seminaarin avaus, yksikönjohtaja Helena Tammi, Valtiokonttori
Varhainen puuttuminen ja työkyvyn tukeminen, kuntoutuspäällikkö Leena Pyrhönen, Valtiokonttori ja kuntoutusasiantuntija Mervi Rask-Kalliomäki, Keva
Työkyky-  tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, Valtiovarainministeriö
Työhyvinvointijohtamisen organisointi, työaikajoustot ja monipaikkainen työ, henkilöstöjohtaja Maritta Yläranta, Maanmittauslaitos

Kireät tilanteet töissä!

Tilaisuuden avaus. Helena Tammi/Valtiokonttori.
Työsuojelu ulkoasianhallinnossa ja Hyvän työyhteisön opas. Työsuojelupäällikkö Juha Mustonen, UM.
Työyhteisö - erilaisten ihmisten yhteistyöareena. Taija Stoat, Personnel.

Voiko fiilistä johtaa?

Avaus. Helena Tammi, Valtiokonttori
Mitä tunneäly on ja mistä sitä saa? Kirsti Tenhola, Focused Energy Oy
Fiiliksen johtaminen - keskustelusta toimintaan? Jari Oinonen, Priorite Oy
Voimavarakysely Valtiokonttorissa. Lea Hartikainen, Valtiokonttori.

Johtamisella tuloksellisuutta -teemapäivät vuonna 2013

2.9.2013 klo 12-16 Johtamisen merkitys tuloksellisuuteen (ylin johto)

Ohjelma
Esimerkkijohtamisen merkitys tuloksellisuuteen - Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori VM
Johtamisverkoston hyödyt - Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen VM
Johtamisen taito – kokemuksesta kumpuavaa tietoa esimerkkijohtamisesta - Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa
Miten ylin johto voi toimia esimerkkinä johtamisen tuloksellisuudessa? - Pääjohtaja Pekka Ruuhonen, Verohallinto

16.9.2013 klo 12-16 Johtamisen merkitys tuloksellisuuteen (keskijohto)

Ohjelma
Esimerkkijohtamisen merkitys tuloksellisuuteen - Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio VM
Johtamisverkoston hyödyt - Finanssineuvos Arto Koho STM
Miten johtamisella voi parantaa tuloksellisuutta? - Toimitusjohtaja Pekka Harju Otavamedia
Mitä tukea keskijohto voi saada tuloksellisen toiminnan tukemiseksi - Pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos
Hyvinvointia työstä - Ala-Laurinaho, Koskensalmi, Kuitunen TTL

23.9.2013 klo 12-16 Johtamisen merkitys tuloksellisuuteen (kehittäjät)

Ohjelma
Esimerkkijohtamisen merkitys tuloksellisuuteen - Osastopäällikkö, Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio VM
Johtamisverkoston hyödyt - Finanssineuvos Arto Koho STM
Miten tukea johtoa tuloksellisuuden vahvistamisessa? - Henkilöstöjohtaja Paula Aarnio Ahlstrom
Kehittämisen johtaminen älykkäässä julkisessa organisaatiossa - Palvelutuotantojohtaja, dosentti Petri Virtanen Turun kaupunki