Hallinnonalakohtaiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmat muodostavat ohjelman toimeenpanon ytimen. Ne muodostuvat hallinnonalan VATU-hankkeista, inhimillisen pääoman kehittämisestä sekä ydintoimintoanalyysissä ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

LINKIT nykyisiltä sivuilta

Valtioneuvoston kanslian ohjelma

Ulkoasiainministeriön ohjelma 

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjelma 

Sisäministeriön ohjelma 

Puolustushallinnon ohjelma 

Valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjelma 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ohjelma 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ohjelma 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ohjelma 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelma 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ohjelma

Ympäristöministeriön hallinnonalan ohjelma