FI SV

Alkoholiverotus

Alkoholiverotuksen piiriin kuuluvat olut, viini ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, kuten siiderit ja long drink -juomat, välituotteet sekä etyylialkoholia sisältävät juomat. Välituotteilla tarkoitetaan juomaa, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia ja joka ei ole olutta, viiniä eikä muuta käymisteitse valmistettua juomaa, kuten esimerkiksi väkevöidyt viinit. Alkoholijuomien verotus perustuu alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun lakiin (1471/1994).

Alkoholiverotasot määritellään joko litralta valmista juomaa tai senttilitralta etyylialkoholia. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet alkoholiverotasot ovat

  • oluelle 32,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • väkeville alkoholijuomille 45,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • Viinien, muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien ja välituotteiden verotasot litralle määritetään kohti valmista juomaa. Veron suuruus esimerkiksi 15–18 tilavuusprosenttiselle viinille on 339 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa.

Verotuksella fiskaalisia ja kansanterveydellisiä tavoitteita

Verotasoja laskettiin vuonna 2004 keskimäärin 33 prosentilla. Veronalennuksella haluttiin ohjata alkoholin kulutusta matkustajatuonnin sijasta Suomessa verotettuihin tuotteisiin. Veroja on tämän jälkeen korotettu viisi kertaa fiskaalisista syistä sekä alkoholista aiheutuvien kansanterveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

KUVA 1: Juomaryhmittäinen alkoholiverotasojen kehitys puhtaassa alkoholissa mitattuna.

 

Alkoholiveron kertymä vuonna 2016 oli 1 354 miljoona euroa.

Suomessa on ollut vuodesta 1995 saakka pienpanimoille suunnattu veronalennus. Pienpanimot, jotka tuottavat alle 10 miljoonaa litraa olutta vuodessa, saavat 10–50 prosenttia veronalennusta. Pienpanimoalennuksen tarkoitus on tukea ja elvyttää paikallista oluen tuotantoa ja kompensoida pienten ja suurten panimoiden välisiä kustannuseroja pienille panimoille. Pienpanimoalennukseen oikeutettuja panimoita on Suomessa noin 30.

Alkoholiverotus osittain yhtenäinen EU:ssa

Alkoholiuomien valmistevero on yksi EU:ssa harmonisoiduista veroista. Alkoholiverotuksen rakenteesta, verotettavista tuotteista ja niiden määritelmistä säädetään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 92/83/ETY. Alkoholijuomien vähimmäisveroista säädetään alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 92/84/ETY. Jäsenvaltiot voivat soveltaa vähimmäisverotasoja korkeampia veroja.

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)

Lisätietoa alkoholiverotuksesta (Verohallinto)

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.