FI SV

Budjetin taulukot


Jos käytät taulukoiden tietoja, on lähde mainittava

Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2017

Budjettitalouden määrärahat hallinnonaloittain, mrd. euroa
   
  2017
Eduskunta, Tasavallan presidentti ja Valtioneuvosto 0,4
Ulkoasiainministeriö 1,1
Oikeusministeriö 0,9
Sisäministeriö 1,5
Puolustusministeriö 2,8
Valtiovarainministeriö 17,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6,8
Maa- ja metsätalousministeriö 2,5
Liikenne- ja viestintäministeriö 3,2
Työ- ja elinkeinoministeriö 3,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 14,6
Ympäristöministeriö 0,2
Valtionvelan korot 1,3
Budjettitalouden menot yhteensä, mrd. euroa 55,5

Budjettitalouden menot yhteensä, % BKT:sta

25,4%
   
Lähde: Valtiovarainministeriö 22.12.2016  


Budjettitalouden tulot ja menot vuonna 2017

 

    Tulot   Menot        
    mrd euroa        
                 
Tulon ja varallisuuden per.   13,1   6,4   Toimintamenot  
Liikevaihdon perust.    18,1   8,5   Muut kulutusmenot   
Valmisteverot   7,2   1,2   Sijoitusmenot  
Muut verot   3,1   11,1   Valtionavut kunnille  
Muut tulot   8,4   3,7   Valtionavut elinkeinoelämälle
Valtion velan lisääminen   5,6   19,7   Valtionavut kotitalouksille (ml. siirrot kelalle ja muille soturahastoille)
        3,5   Muut siirtomenot  
        1,4   Korkomenot  
    55,5   55,5        
                 

Lähde: Valtiovarainministeriö 22.12.2016

 

Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino, mrd. euroa

 

 

Tulot ilman nettolainanottoa Menot ilman nettokuoletuksia Tasapaino
2004     38,5     36,3     2,2    
2005     39     37,5     1,6    
2006     41     39,4     1,6    
2007     43,2     40,3     2,9    
2008     44,3    43,5     0,8    
2009     37,5     46,9     -9,4    
2010     39,1     49,9     -10,8    
2011     43,2     50,4     -7,1    
2012     45,7     53,4     -7,7    
2013     46,2     54,6     -8,4    
2014     47,7   54,2    -6,6   
2015     49,0  53,7 -4,7
2016 49,1 55,0 -6,0
2017 49,9 55,5 -5,6
2018 50,6 55,4 -4,8
2019 51,4 55,1 -3,8
2020 52,4 55,7 -3,3
       
Lähde: Valtiovarainministeriö 22.12.2016