Julkisen talouden seuranta

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa julkisen talouden kehitystä ja finanssipolitiikan liikkumavaraa. Osaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto arvio talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja tuo päätöksentekotilanteissa esille kansantalouden näkökulman. Osasto osallistuu myös EU:n finanssipolitiikan valmisteluun ja ennustaa yhdessä ministeriön tulotyöryhmän kanssa valtion verotuloja.

 

Ajankohtaista

Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet, Valtiovarainministeriön julkaisu 7/2017

 

Yhteystiedot