FI SV

Kansainväliset rahoitusasiat

Suomi on osakkaana tai jäsenvaltiona useissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -mekanismeissa. Näiden instituutioiden tehtävänä on edistää talouden kasvua ja kehitystä sekä turvata vakautta. Valtiovarainministeriö edustaa Suomea sen toimialueeseen kuuluvissa kansainvälisissä asioissa sekä edistää Suomen strategisten tavoitteiden ja taloudellisen edun toteutumista. Valtiovarainministeriö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta sekä rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta.

VM:n vastuulla olevat rahoituslaitokset ja -mekanismit

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIP), Pohjoismaiden investointipankkia (NIB), Aasian infrastruktuuri- ja investointipankkia (AIIB), Euroopan Neuvoston kehityspankkia (CEB) koskevasta valmistelusta.

Valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvat myös euroalueen ja EU:n vakausmekanismit. Euroalueen vakausmekanismit ovat Euroopan vakausmekanismi (EVM) sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). EU:n vakausmekanismeihin kuuluvat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), maksutaseohjelmat, jotka on suunnattu EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät kuulu euroalueeseen sekä kolmansille maille suunnatut EU:n makroapuohjelmat.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla ja Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin (EBRD) asioiden valmistelusta vastaa ulkoasiainministeriö. Valtiovarainministeriö tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin ja ulkoasiainministeriön kanssa IMF- ja EBRD -asioissa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubi.

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Pekka Morén
Puh. 02955 30290

Finanssineuvos
Kristina Sarjo
Puh. 02955 30055

Lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen
Puh. 02955 30224

Finanssineuvos
Anne af Ursin
Puh. 02955 30058

 

Neuvotteleva virkamies
Minna Aaltonen
Puh. 02955 30325
(virkavapaalla)

 

Neuvotteleva virkamies
Joanna Tikkanen
Puh. 02955 30099

Erityisasiantuntija
Tuuli Juurikkala
Puh. 02955 30051

Erityisasiantuntija
Minna Nikitin
Puh. 02955 30490

 

Finanssisihteeri
Jouni Lehto
Puh. 02955 30463

 

Assistentti
Päivi Jääskeläinen
Puh. 02955 30202

 

Sihteeri
Anu Toikka
Puh. 02955 30261

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vm.fi