Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2018 lisätalousarvioesitys, 22.3.2018

Vuoden 2018 lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 19.10.2017 (päivitetty 13.11.2017)

Vuoden 2019 talousarvioehdotusten ja talousarvioesityksen yleisperustelujen laadinta, 4.5.2018

Vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 1.2.2018 (päivitetty 5.2.2018)