FI SV EN

Kuntatalous

Laskelmien tekoa. Kuva: Maskot / Gorilla.

 

Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntatalouden tilaa ja kehitystä.

 

 

 

 

Ministeriö

-valmistelee kuntatalousohjelman

-valmistelee kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia koskevat päätökset

-valmistelee kuntien peruspalveluja koskevat talousarvioesitykset ja kehysesitykset

-kehittää valtionosuusjärjestelmää

 

Kuntatalousyksikön henkilöstö vastuualueittain

Nimi:           

Vastuualueet:

 

Finanssineuvos Tanja Rantanen

puh. 02955 30338

 

Yksikön päällikkö

 

Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen

puh. 02955 30820

 

Yksikön päällikön sijainen / kuntien taloutta ja rahoitus koskeva sääntely sekä sote- ja maakuntauudistuksen talouteen ja omaisuusjärjestelyihin liittyvät kysymykset

 

Finanssineuvos Markku Nissinen

puh. 02955 30314

 

Yksikön päällikön sijainen / kuntien rahoitusjärjestelmä (verotulot ja valtionosuudet), kuntatalousohjelma sekä kuntia koskevat momentit talousarviossa ja kehysesityksissä

 

Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen

puh. 02955 30066

 

Kuntatalousohjelma, kunta-valtio -suhde, sote- ja maakuntauudistuksen maakuntien rahoitukseen liittyvät kysymykset sekä ICT:n hyödyntäminen kuntasektorilla

 

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen

puh. 02955 30389

 

Kuntatalouden seuranta ja ennakointi, heikon talouden kuntien arviointimenettely sekä kuntien kirjanpitoon liittyvät kysymykset

 

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri

puh. 02955 30281

 

Kuntatalouden seuranta, heikon talouden kuntien arviointimenettely, peruspalvelujen arviointi, kuntien taloustilastointiin liittyvät kysymykset, kuntatieto-ohjelma sekä kuntataloutta koskevat kansainväliset asiat

 

Neuvotteleva virkamies Arto Salmela

puh. 02955 30377

 

Kuntia koskevat momentit talousarviossa ja kehysesityksissä, kuntatalousohjelma sekä kuntien taloutta koskevat vaikutusarviot

 

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen

puh. 02955 30388

 

Kuntien valtionosuudet, kuntien yhdistymisen avustukset, kuntien taloutta koskevat vaikutusarviot sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät talous- ja rahoituskysymykset

 

Erityisasiantuntija Miikka Vähänen

puh. 02955 30465

 

Kuntien rahoitukseen sekä sote- ja maakuntauudistuksen talouteen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset

 

Projektisuunnittelija Jussi Lammassaari

puh. 02955 30060

 

Kuntatalousohjelma, kuntatalouden seuranta sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät talous- ja rahoituskysymykset

 

Säädösvalmistelusihteeri Aija Karlsson

puh. 02955 30324

 

Yksikön sihteeri / valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä (PTJ), Hankeikkuna (HARE), arkistointi sekä Kieku -lähitukihenkilö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi