FI SV

Kuntatalousohjelma

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017 on laadittu vuotta 2017 koskevan valtion talousarvioesityksen (TAE) valmistelun yhteydessä. Laadittu ohjelma syventää talousarviovalmistelun kuntataloutta koskevaa arviointia ja tarkentaa keväällä 2016 julkaistua, vuosia 2017–2020 koskevaa kuntatalousohjelmaa (Valtiovarainministeriön julkaisu – 13a/2016).

Kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden kehitysnäkymiä

Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Kehitysnäkymissä on otettu huomioon hallituksen kärkihankkeiden ja reformien, kilpailukykysopimuksen sekä muiden toimenpiteiden vaikutukset niiltä osin, kun toimenpiteistä on olemassa hallituksen päätökset ja toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. Arviointien painopiste on vuodessa 2017, mutta kehitysarvio on päivitetty alkusyksystä myös koko JTS-kaudelle, vuoteen 2020 asti. Kuntatalouden tilaa on arvioitu kesäkuussa 2016 julkaistujen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella.

Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto.

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, syksy 2016

Kuntatalousohjelma vuodelle 2017, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelman aikaisemmat versiot:

Kuntatalousohjelma 2017-2020, kevät 2016

Kuntatalousohjelma 2017-2020, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019 (syksy 2015)

Kuntatalousohjelma 2016-2019, esitysmateriaali

Kuntatalousohjelma 2016–2019 (kevät 2015)

Peruspalvelubudjetti 2015

 

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies
Ville-Veikko Ahonen
puh. 02955 30066

Projektisuunnittelija
Jussi Lammassaari
puh. 02955 30060

Neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen
puh. 02955 30389

Finanssineuvos
Markku Nissinen
puh. 02955 30314

Neuvotteleva virkamies
Arto Salmela
puh. 02955 30377

Neuvotteleva virkamies
Markku Mölläri
puh. 02955 30281