FI SV EN

Tietopolitiikka ja ohjaus

Suunnistaja katsoo karttaa. Kuva: Katja Kircher / Gorilla.

Suomi on vahvasti tietoon ja sen hyödyntämiseen perustuva yhteiskunta. Tietojärjestelmät ja niiden sisältämät tiedot ovat keskeinen osa hallinnon toimintaa ja hallinnon palveluita on sähköistetty ja automatisoitu laajasti. Organisaatioiden välillä tietoa välitetään koko ajan enemmän sähköisessä muodossa ja esimerkiksi kansallisia perusrekistereitä käytetään laajasti. Uusi tieto tai automatisoitu prosessi avaa yleensä uudenlaisia näkymiä tiedon hyväksikäytölle ja toiminnan kehittämiselle.

Tietopolitiikka kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin toimet, eikä sitä voi kohdentaa millekään tietylle toimijalle tai hallinnonalalle. Tietopolitiikka kytkeytyy kaikkiin muihin politiikkoihin, sillä tavoitetilassa asioiden valmistelu ja päätöksenteko perustuvat laaja-alaiseen tietoon. Tietopolitiikan muita tavoitteita ovat palvelujen parantaminen, hallinnon kehittäminen, kestävä talous ja demokratian edistäminen.

Tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalveluille uudet linjaukset

Julkisen hallinnon tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelut saavat uudet linjaukset. Linjauksilla tavoitellaan julkisen hallinnon vaikuttavuuden lisäämistä ja kustannusten alentamista vähentämällä päällekkäisiä palveluita ja kehittämishankkeita. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedonkulkua viranomaisten, kansalaisten ja yritysten välillä.

Valtiovarainministeriö asetti 3.11.2015 työryhmän julkisen hallinnon tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelulinjausten (TPVL) laatimiseksi.

Julkisen hallinnon tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelustrategiat (TPVS) -työryhmä

Laadittavat linjaukset ovat tässä laajuudessaan kaikki uusia. Linjaukset korvaavat lukuisia sektori-, alue- ja kuntakohtaisia strategioita. Valmistuttuaan linjaukset ohjaavat julkisen hallinnon ICT-palveluiden arkkitehtuureja, kehittämishankkeita ja palveluvalikoimaa. Linjaukset tehdään samassa laajuudessa ja samalla tavalla kuin vuonna 2014 julkaistu valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia, jonka toteutus on nyt hyvässä vauhdissa.

Linjaukset tukevat VM:n ja JulkICT:n kuntaohjauksen lisäämistä kattavammaksi. Samalla ne tukevat myös sosiaali- ja terveyssektorin ICT-toiminnan selkeämpää ohjaamista. Nyt tehtäviä linjauksia edellyttävät hallitusohjelmassa mukana olevat digitalisaation toimeenpano, kansallisen palveluväylän toteuttaminen ja julkisen hallinnon sähköisten palveluiden suunnittelu.
 

Yhteystiedot

Tietopolitiikka

Yksikön päällikkö
Sami Kivivasara
puh. 02955 30023
etunimi.sukunimi@vm.fi
 

TPVL-linjaukset

Erityisasiantuntija
Yrjö Benson
puh. 02955 30280
etunimi.sukunimi@vm.fi