FI SV

Tupakkaverotus

Tupakkavero koskee savukkeita, sikareita ja pikkusikareita sekä irtotupakkaa. Irtotupakka on verotuksessa jaettu kahteen eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Tupakkaveroa kannetaan myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista. Tupakan verotus perustuu tupakkaverosta annettuun lakiin (1470/1994).

Tupakkavero on harmonisoitu vero. Euroopan unionin yhdenmukaistettuun verolainsäädäntöön kuuluvat savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja savukepaperi eivät kuulu unionin lainsäädännön alaisuuteen, vaan niistä kannetaan kansallista valmisteveroa. Jäsenvaltioita velvoittavat säännökset yhtenäistetystä tupakkaverotuksesta sisältyvät valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annettuun neuvoston direktiiviin 2011/64/EU. Direktiivissä säädetään vähimmäisverotasoista, määritelmistä sekä muista verotukseen ja sen rakenteeseen liittyvistä tekijöistä.

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaverolla on sekä fiskaalisia että terveyspoliittisia tavoitteita. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa on kappalemäärään perustuva yksikkövero ja vähittäismyyntihinnasta laskettava arvovero. Halpahintaisista savukkeista kannetaan vain kappalemäärään perustuvaa vähimmäisveroa, kun yksikkö- ja arvoveron yhteismäärä ei ylitä vähimmäisveron määrää. Vähimmäisvero on keskeinen tekijä tupakkaveron terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi nuorten tupakoinnin vähentämisessä. Vuoden 2017 alusta verotetaan sekä nikotiinipitoisia että nikotiinittomia sähkösavukenesteitä.

Savukkeiden yksikköperusteinen vero on 49,50 euroa tuhannelta kappaleelta ja arvoperusteinen vero 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Käytännössä veroa sovelletaan yli 6,70 euron hintaisiin 20 kappaleen savukeaskeihin. Tätä halvemmat askit, eli verotaulukon tuoteryhmä 1A, verotetaan vähimmäisverolla, joka on 223 euroa tuhannelta kappaleelta.

Tuote Tuoteryhmä  Euroa/yksikkö  Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 49,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 223,00/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. 34,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 41,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 33,50/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 135,50/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6.

60,0

Sähkösavukeneste      
- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
- nikotiiniton 7A. 0,30/ml

Tupakkaveron kertymät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina, pääasiassa veronkorotuksien vuoksi. Vuonna 2016 veron kokonaistuotot olivat 975 miljoonaa euroa.

Laki tupakkaverosta (1470/1994)

Lisätietoa tupakkaverosta (Verohallinto)

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.