FI SV

Tupakkaverotus

Tupakkavero koskee savukkeita, sikareita ja pikkusikareita sekä irtotupakkaa. Irtotupakka on verotuksessa jaettu kahteen eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Tupakkaveroa kannetaan myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista. Tupakan verotus perustuu tupakkaverosta annettuun lakiin (1470/1994).

Tupakkavero on harmonisoitu vero. Euroopan unionin yhdenmukaistettuun verolainsäädäntöön kuuluvat savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja savukepaperi eivät kuulu unionin lainsäädännön alaisuuteen, vaan niistä kannetaan kansallista valmisteveroa. Jäsenvaltioita velvoittavat säännökset yhtenäistetystä tupakkaverotuksesta sisältyvät valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annettuun neuvoston direktiiviin 2011/64/EU. Direktiivissä säädetään vähimmäisverotasoista, määritelmistä sekä muista verotukseen ja sen rakenteeseen liittyvistä tekijöistä.

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaverolla on sekä fiskaalisia että terveyspoliittisia tavoitteita. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa on kappalemäärään perustuva yksikkövero ja vähittäismyyntihinnasta laskettava arvovero. Halpahintaisista savukkeista kannetaan vain kappalemäärään perustuvaa vähimmäisveroa, kun yksikkö- ja arvoveron yhteismäärä ei ylitä vähimmäisveron määrää. Vähimmäisvero on keskeinen tekijä tupakkaveron terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi nuorten tupakoinnin vähentämisessä.

Savukkeiden yksikköperusteinen vero on 37,50 euroa tuhannelta kappaleelta ja arvoperusteinen vero 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Vuonna 2016 heinäkuun alusta savukkeiden yksikköperusteinen vero on 41,50 euroa tuhannelta kappaleelta. Käytännössä veroa sovelletaan yli 5,80 euron hintaisiin ja heinäkuussa 2016 yli 6,10 euron hintaisiin 20 kappaleen savukeaskeihin. Tätä halvemmat askit, eli verotaulukon tuoteryhmä 1A, verotetaan vähimmäisverolla, joka on 188,50 euroa tuhannelta kappaleelta ja 200 euroa tuhannelta kappaleelta heinäkuun 2016 alusta.

Tuote Tuoteryhmä  Euroa/yksikkö  Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 41,50/1000 kpl* 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 200/1000 kpl*
Sikarit ja pikkusikarit 2. 30,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 33,00/kg* 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 28,50/kg* 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 121,50/kg*
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6.

60,0

* 2016 heinäkuusta alkaen

Tupakkaveron kertymät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina, pääasiassa veronkorotuksien vuoksi. Vuonna 2015 veron kokonaistuotot olivat 880 miljoonaa euroa.

Laki tupakkaverosta (1470/1994)

Lisätietoa tupakkaverosta (Verohallinto)