FI SV EN

Valtion konsernipalvelut

Valtiovarainministeriö vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä valtiolle yhteisiä konsernipalveluja tuotavien organisaatioiden ohjaamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Valtiovarainministeriö ohjaa valtion taloushallintoa, valtion henkilöstöhallintoa ja –politiikkaa sekä valtionhallinnon ICT:tä säädöksien, ohjeiden ja strategioiden muodossa sekä yhteistyössä konsernitoimijoiden kanssa tapahtuvalla palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämisellä. Valtiontalouden kiinteistö- ja toimitilahallinnan, hankintatoimen ja talousohjauksen tavoitteet on määritelty erillisissä strategioissa.

(Kuvaa klikkaamalla aukeaa suurempi versio)

Valtion palveluntarjoajat