Hyppää sisältöön
Media

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa Ruokaviraston päätoimipaikan sijoittamista Seinäjoelle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 11.32
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö esittää Ruokaviraston päätoimipaikaksi Seinäjokea. Alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa esitystä ja toteaa, päätoimipaikkaan liittyen ei ole aihetta tehdä erillistä sijoittamisselvitystä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti helmikuussa 2017 hankkeen valmistelemaan Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Maaseutuviraston (Mavi) ja osan Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksen (Mitpa) yhdistämistä.

Erilliselle sijoittamisselvitykselle ei ole alueellisen koordinaatioryhmän mukaan tarvetta useista eri syistä. Kun Maaseutuvirasto perustettiin vuonna 2007, toiminnot siirrettiin pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle alueellistamisen koordinaatioryhmän puoltamana. Käsillä olevan päätöksen voidaan katsoa olevan jatkoa sille. Mavin, Eviran ja Mitpan toiminta on nykyään vahvasti alueellista: 43 % henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Uuden viraston pääjohtaja esikuntineen tulee lisäksi sijoittumaan Seinäjoelle. Näiden syiden lisäksi uudistus toteuttaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain tarkoitusta sijoittaa valtion toimintoja mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Ruokaviraston valmistelu jatkuu – toiminnan tarkoitus käynnistyä 2019

Uuden viraston nimeksi on esitetty Ruokavirastoa ja sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta lukien.

Ruokavirasto on jatkossa monipaikkainen keskushallinnon toimija, jonka kaikki toiminta on valtakunnallista, vaikka toimipaikkoja onkin alueellistettu. Nykyisillä virastoilla on toimipaikkoja 20 paikkakunnalla. Suurimmat toimipaikat ovat Helsinki, Seinäjoki, Loimaa, Kuopio, Oulu ja Lapinjärvi.

Uudessa virastossa tulisi olemaan arviolta 947 henkilötyövuotta. Evirassa on tällä hetkellä 607, Mavissa 198 ja Mitpassa 142 henkilötyövuotta. Eviran henkilöstöön kuuluu yhteensä noin 100 tarkastuseläinlääkäriä ja lihantarkastajaa, jotka työskentelevät viidessätoista teurastamossa viidellätoista paikkakunnalla. Tavoitteena on, että nykyisten virastojen henkilöstö voi jatkaa nykyisillä työssäkäyntialueillaan niin halutessaan.

Uuden viraston organisaatio koostuisi maksajavirastotehtävistä sekä elintarviketurvallisuuden valvonnasta, tarkastustoiminnasta, laboratoriopalveluista, riskinarvioinnista ja tieteellisestä tutkimuksesta. Olennaisemmat muutokset nykytilaan ovat nykyisten virastojen hallinnon kokoaminen yhteen sekä tietohallinnon selkeyttäminen. Virastojen yhdistämisellä edistetään elintarvikeketjun ja sen toimijoiden näkökulman ottamista yhä vahvemmin viranomais- ja kehitystyön lähtökohdaksi.

Lisäksi yhdistämisellä vahvistetaan toimialan digitalisaation edellytyksiä. Yhdistäminen mahdollistaa samalla toimintatapojen uudistamisen, toimintakulttuurin kehittämisen, toiminnan tehokkuuden lisäämisen sekä kustannussäästöt.

Ruokaviraston valmistelu jatkuu maa- ja metsätalousministeriössä siten, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista annetaan viimeistään helmikuussa 2018.

Koordinaatioryhmän käsittelyyn tulossa isoja asiakokonaisuuksia

Syyskauden aikana Alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn on tulossa seuraavat asiakokonaisuudet:

  • valtiovarainministeriön esittelystä maakuntauudistukseen liittyvä Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) perustamisen lausuntokokonaisuus,

  • työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä maakuntauudistukseen liittyvä ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen lakkauttamisen lausuntokokonaisuus sekä Tekesin ja Finpron yhdistäminen Business Finlandiksi,

  • liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia ja Viestintävirastoa koskevat rakenneuudistukset sekä

  • oikeusministeriön esittelystä Tuomioistuinviraston perustaminen, Ulosottolaitoksen perustaminen, Syyttäjälaitoksen perustaminen sekä mahdollisesti myöhemmin myös oikeusaputoimistojen rakenneuudistus.

Lisätietoja:

Alueellistamisen koordinaatioryhmä:
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Koordinaatioryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö, p. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
Lisätietoa alueellistamisen koordinaatioryhmän toiminnasta: vm.fi/alueellistaminen

Ruokaviraston perustaminen:
Projektijohtaja Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62420, kirsi.heinonen(at)mmm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat