Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteiksi lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2021 9.27
Tiedote

Julkisen hallinnon API-periaatteiden tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja toimintojen tarjoamista sekä hyödyntämistä lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen avulla. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta kirjallisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 15.10.2021 mennessä.

API-periaatteet muodostavat yhteiset toimintaohjeet ja suositukset julkisen hallinnon ohjelmistorajapintakehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. Periaatteiden tukimateriaalit tarjoavat käytännönläheisempiä neuvoja ja esimerkkejä periaatteiden käyttöönoton tueksi. Julkisen hallinnon API-periaatteista on aikaisemmin puhuttu linjauksina, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi nimi on muutettu API-periaatteiksi.

API-periaatteet on valmisteltu avoimesti eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita osallistaen. Julkisen hallinnon API-periaatteiden valmistelu alkoi syyskuussa 2020, ja loppuvuonna järjestettiin kaksi avointa tilaisuutta, jossa periaatteiden valmistelua edistettiin. Alustavat periaatteet valmistuivat vuoden 2020 lopussa.

Alustavat API-periaatteet ja tavoitteet olivat avoimesti sidosryhmien kommentoitavissa tammikuussa 2021 ja tarkennetut periaatteet huhtikuussa 2021. Niitä käsiteltiin myös muun muassa hankkeen kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa helmikuussa ja toukokuussa 2021 sekä Helsinki & North API-daysissa maaliskuussa 2021. Huhtikuussa 2021 toteutettiin pilotointeja yhdessä eri valtion virastojen ja laitosten kanssa.

Helmikuussa 2021 asetettiin työryhmä suunnittelemaan API-periaatteiden ylläpitoa ja jatkokehitystä.

API-periaatteiden toimeenpanoa tukevien tukimateriaalien ja esimerkkien valmistelu käynnistyi toukokuussa 2021. Työssä on hyödynnetty DigiFinlandin Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen yhdessä teettämää tilannekuva-analyysia.

API-periaatteet lausuntopalvelu.fi-palvelussa

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Miina Arajärvi, puh. 02955 30646, miina.arajarvi(at)gov.fi