Hoppa till innehåll
Media

Förslag till API-principer för den offentliga förvaltningen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2021 9.27
Pressmeddelande

Syftet med API-principerna för den offentliga förvaltningen är att främja tillhandahållandet och utnyttjandet av information och funktioner inom den offentliga förvaltningen i princip med hjälp av programmeringsgränssnitt. Finansministeriet ber om skriftliga utlåtanden om förslaget via webbtjänsten Utlåtande.fi senast den 15 oktober 2021.

API-principerna bildar gemensamma anvisningar och rekommendationer för utvecklingen av programgränssnitten inom den offentliga förvaltningen och främjandet av digitaliseringen. Stödmaterialen för principerna innehåller praktiska råd och exempel till stöd för införandet av principerna. API-principerna för den offentliga förvaltningen har tidigare behandlats som riktlinjer, men för att undvika missförstånd har namnet ändrats till API-principerna.

API-principerna har beretts öppet genom att engagera olika intressentgrupper och sakkunniga. Beredningen av API-principerna för den offentliga förvaltningen inleddes i september 2020 och i slutet av året ordnades två öppna evenemang för främjande av beredningen av principerna. De preliminära principerna blev färdiga vid utgången av 2020.

De preliminära API-principerna och målen kunde kommenteras fritt av intressentgrupperna i januari 2021 och de preciserade principerna i april 2021. De behandlades också bland annat vid ett webbmöte som var öppet för alla i februari och maj 2021 samt vid Helsinki & North API-day i mars 2021. I april 2021 genomfördes pilotprojekt tillsammans med olika statliga ämbetsverk och inrättningar.

I februari 2021 tillsattes en arbetsgrupp för att planera upprätthållandet och den fortsatta utvecklingen av API-principerna.

Beredningen av stödmaterial och exempel som stöder genomförandet av API-principerna inleddes i maj 2021. Den lägesbildsanalys som DigiFinland låtit utföra tillsammans med projektet för utnyttjande och öppnande av information har utnyttjats i arbetet.

API-principerna i lausuntopalvelu.fi-tjänsten

Ytterligare information:
Miina Arajärvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30646, miina.arajarvi(at)gov.fi