Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueille ehdotetaan siirrettäväksi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä 1.1.2026

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2021 13.39
Tiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys on valmistunut. Selvitystyön parlamentaarisen ohjausryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Aki Lindén luovutti selvityksen kuntaministeri Sirpa Paaterolle tiistaina 12. tammikuuta.

”Kiitän parlamentaarista ohjausryhmää monipuolisesta ja tehokkaasta työstä monialaisten maakuntien mahdollisen tehtäväalan laajennuksen kartoittamisessa. Nyt valmistunut selvitys tarjoaa erinomaisen pohjan uusien itsehallinnollisten alueiden laajenevan roolin ja tehtäväkirjon hahmottamiseen niiden toiminnan käynnistyttyä”, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Selvityksessä ehdotetaan, että sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta. Lainsäädännön valmistelu tulisi suorittaa siten, että hyvinvointialueen tehtäväala olisi tiedossa ennen huhtikuussa 2025 järjestettäviä järjestyksessään toisia aluevaaleja.

”Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto hyvinvointialueille sai parlamentaarisessa ohjausryhmässä laajaa puoluerajat ylittävää kannatusta ja on siksi luonteva selvityksen johtopäätös. Maakuntien liittojen tehtävien mahdollinen siirto herätti runsaasti keskustelua eri näkökulmista ja on aiheena sellainen, jota voisi olla syytä tarkastella myöhemmin tarkemmin”, toteaa parlamentaarisen ohjausryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Aki Lindén.

Selvityksessä esitetäänkin harkittavaksi monialaisten maakuntien tehtävien laajentamisen jatkotarkastelu. Selvityksen mukaan mahdollinen jatkotarkastelu tulisi tehdä toimintaympäristön muuttuessa ja hyvinvointialueiden toiminnan vakiintuessa myös ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta. Toteutuessaan mahdollinen jatkotarkastelu tulisi selvityksen mukaan kohdistaa maakuntien liittojen nykyisin hoitamiin tehtäviin, mutta mahdollisesti myös muihin alueiden kehittämisen kannalta merkittäviin tehtäviin. Keskustan eduskuntaryhmän edustajat jättivät selvitykseen eriävän mielipiteen: Keskustan mielestä monialaisen maakunnan tehtäväkentän tulisi olla nyt ehdotettua laajempi ja tavoitteena tulisi olla laaja aluekehitysmaakunta

Selvityksessä kuvataan myös kolme vaihtoehtoa Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palvelujen valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyiksi. Näitä tulisi vielä erikseen selvittää ja tarkastella perusteellisesti kokonaisuuden kannalta eri näkökulmista ja eri hallinnonalojen tehtävien tarpeista lähtien. 

Lisätietoja:

kansanedustaja Aki Lindén, puh. 09 432 3122, aki.linden(at)eduskunta.fi
finanssineuvos Anu Nousiainen, puh. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi 

Parlamentaarisen selvitystyön (11.6.2020 – 31.12.2020) tavoitteena on ollut selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Myös Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palvelujen valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt on selvitetty samassa yhteydessä (selvityksen liite 5).