Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriön ilmasto- ja luontostrategia viitoittaa tietä kohti hyvinvoivaa ja entistä puhtaampaa Suomea

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2022 13.05
Tiedote

Ilmasto- ja luontostrategia täsmentää valtiovarainministeriön näkökulmaa ja roolia ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelussa ja vaikuttamisessa. Ministeriö etsii ratkaisuja sektorirajat ylittävästä näkökulmasta ja käytössään olevilla talouden ja hallinnon ohjausvälineillä päätöksenteon tueksi.

13. joulukuuta julkaistu ilmasto- ja luontostrategia täydentää valtiovarainministeriön strategiakokonaisuuden. Valtiovarainministeriön strategisena toimintaa ohjaavana tavoitteena on varmistaa tulevien sukupolvien valinnan mahdollisuudet ja rakentaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia. Ministeriön visio – VM turvaa tulevaa – toimii pohjana myös ilmasto- ja luontopolitiikan valmistelussa ja vaikuttamisessa. Strategia kuvaa ilmastoon ja luontoon liittyvien asioiden nykyistä valmistelua ministeriössä ja viitoittaa askelia tulevaisuuteen.

”Tavoitteemme on hyvinvoiva ja entistä puhtaampi Suomi, jossa talouden voimavaroja on riittävästi ja ne ovat tehokkaassa käytössä niin, että kykenemme rahoittamaan hyvinvointivaltiolupauksen edellyttämät etuudet ja palvelut kestävällä tavalla. Strategia ohjaa meitä rakentamaan kestävää yhteiskuntaa ja kartoittamaan yhteiskuntaa muokkaavia muutostekijöitä ja niihin liittyviä riskejä”, ylijohtaja Mikko Spolander kuvaa.

Talouden ja hallinnon ohjauskeinot ovat keskeisessä osassa ilmasto- ja luontotyötä

Ministeriö etsii ratkaisuja talouden ja hallinnon ohjauskeinoja hyödyntäen. 

”Näkökulmamme etsiä ja ehdottaa ratkaisuja ylittää sektoreiden rajat. Käytössämme on monia talouden ja hallinnon ohjausvälineitä. Esimerkiksi verotuksen ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyn avulla on mahdollista ohjata kansalaisten ja yritysten valintoja ilmasto- ja luontopolitiikan tavoitteiden mukaisiksi”, Spolander toteaa. 

Valtiovarainministeriö hyödyntää sektorirajat ylittävää näkökulmaa, poikkihallinnollista tietopohjaa ja talouden ja julkisen hallinnon osaamistaan, kun se arvioi toimenpiteiden taloudellisia ja hallinnollisia vaikutuksia.

Ministeriö varmistaa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, että taloutta, rahoitusmarkkinoita, julkista taloudenpitoa ja julkista hallintoa koskevassa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä valmistelussa otetaan huomioon ilmasto- ja luontonäkökulmat. Samalla varmistetaan, että ilmasto- ja luontopolitiikassa otetaan huomioon sekä talous- että hallintopolitiikan näkökulmat.

Strategia työstettiin laajasti sidosryhmiä kuullen

Ilmasto- ja luontostrategian valmisteli syksyllä 2022 toimituskunta, jossa oli edustettuna koko valtiovarainministeriö: sekä talouspolitiikan, hallintopolitiikan että kansainvälisten asioiden ja rahoitusmarkkinoiden vastuualueet.

Ministeriö kuuli työn aikana lisäksi lukuisia sidosryhmiä. Strategiassa näkyvätkin niin ministeriön sisältä nousseet painopisteet kuin sidosryhmäkeskusteluiden kautta nousseet laajemmat teemat koskien ilmasto- ja luontopolitiikanvalmistelua ja vaikuttamista Suomessa.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Mikko Spolander, puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi
Finanssiasiantuntija Sara Hellemaa, puh. 0295 530 067, sara.hellemaa(at)gov.fi