Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriets klimat- och naturstrategi drar upp riktlinjer mot ett renare och välmående Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 13.05
Pressmeddelande

Klimat- och naturstrategin preciserar ministeriets aspekter och roll i beredningen av och påverkan inom klimat- och naturpolitiken. Ministeriet söker lösningar ur ett sektoröverskridande perspektiv och med hjälp av tillgängliga ekonomiska och förvaltningsmässiga styrmetoder.

Klimat- och naturstrategin, som publicerades den 13 december, kompletterar finansministeriets strategihelhet. Finansministeriets strategiska verksamhetsstyrande mål är att trygga de kommande generationernas valmöjligheter i en välmående rättsstat och bygga upp ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Finland och Europa. Ministeriets vision – FM tryggar framtiden – utgör grunden även för beredningen av och påverkan inom klimat- och naturpolitiken. Syftet med strategin är att beskriva den nuvarande beredningen av klimat- och naturfrågor vid ministeriet och att dra upp riktlinjer mot framtiden.

”Vårt mål är ett renare, välmående Finland, med tillräckliga ekonomiska resurser som utnyttjas effektivt så att vi på ett hållbart sätt kan finansiera de förmåner och tjänster som löftet om en välfärdsstat förutsätter. Strategin styr oss att bygga upp ett hållbart samhälle och att kartlägga de förändringsfaktorer som påverkar samhället och riskerna i anslutning till dem", beskriver överdirektör Mikko Spolander.

Ekonomiska och förvaltningsmässiga styrmedel spelar en central roll i klimat- och naturarbetet

Ministeriet söker lösningar genom att utnyttja ekonomiska och förvaltningsmässiga styrmedel. 
”Vårt perspektiv är att söka och föreslå lösningar som överskrider sektorsgränserna. Vi har många ekonomiska och förvaltningsmässiga styrmetoder till vårt förfogande. Till exempel genom att reglera beskattningen och finansmarknaden kan man styra medborgarnas och företagens val i enlighet med målen i klimat- och naturpolitiken”, konstaterar Spolander. 

Finansministeriet utnyttjar ett sektorsövergripande perspektiv, ett förvaltningsövergripande informationsunderlag och sin expertis inom ekonomi och offentlig förvaltning då det bedömer åtgärdernas ekonomiska och administrativa konsekvenser.

Ministeriet ser tillsammans med inhemska och internationella samarbetsparter till att klimat- och natursynpunkter beaktas i det beslutsfattande och den tillhörande beredning som gäller ekonomi, finansmarknaden, den offentliga ekonomin och den offentliga förvaltningen. Samtidigt ser man till att man inom klimat- och naturpolitiken beaktar både ekonomiska och förvaltningspolitiska synpunkter.

Strategin utarbetades i omfattande samråd med samarbetsparter

Klimat- och naturstrategin bereddes hösten 2022 av en expedition med företrädare för hela finansministeriet: ansvarsområdena för såväl finanspolitik, förvaltningspolitik som internationella frågor och finansmarknaden.

Under arbetets gång hörde ministeriet dessutom ett flertal samarbetsparter. I strategin syns både de prioriteringar som lyfts fram inom ministeriet och de mer omfattande teman som lyfts fram genom diskussioner med samarbetsparterna när det gäller beredningen av klimat- och naturpolitiken och påverkan i Finland.

Ytterligare information:
Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)gov.fi
Sara Hellemaa, finansexpert, tfn 0295 530 067, sara.hellemaa(at)gov.fi