Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

IMF julkisti arvion Suomen taloudesta

Valtiovarainministeriö
19.11.2019 10.26
Uutinen

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi lausunnossaan muun muassa Suomen finanssipolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoita. Järjestö varoittaa Suomen julkisen talouden riskeistä.

IMF:n mielestä Suomen hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja kohdistuvat talouden kannalta tärkeisiin asioihin. Myös finanssipolitiikan keventämistä vuonna 2020 pidetään kasvun kannalta hyvänä. Järjestö varoittaa kuitenkin hallitusta julkisen talouden riskeistä keskipitkällä aikavälillä. Sen mukaan haasteena on saada hallitusohjelma toimeenpantua.

Lausunnossa sanotaan, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kasvavat vaatimukset korostavat julkisen talouden tasapainon saavuttamisen tärkeyttä. Siinä todetaan myös, että julkisen talouden puskurit ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että sosiaalinen hyvinvointimalli voidaan säilyttää. Lisäksi mainitaan, että Suomen julkisen talouden riskejä kasvattaa myös mahdollinen, ennusteita heikompi, kansainvälinen talouskehitys.

Valuuttarahaston arvioiden mukaan tehokkaita työllisyystoimia on olemassa, mutta julkisen talouden kannalta ne eivät saisi lisätä kustannuksia, jotta julkisen talouden tasapaino voidaan saavuttaa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä sanoo IMF:n nostavan esiin juuri niitä kipukynnyksiä, jotka ovat varsin tuttuja myös hallitukselle.

”Hallitusohjelma on vaativa. On selvää, että budjettitasapaino, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja työllisyyden nosto ovat sen kulmakiviä, eivätkä ne toteudu itsestään vaan vaativat määrätietoisia toimia”, toteaa ministeri Lintilä.

Valuuttarahasto kantaa huolta myös kotitalouksien velkaantumisen jatkumisesta. Se pitää hyvänä valtiovarainministeriön työryhmän ehdottamia toimia ja korostaa tarvetta suitsia asunto-osakeyhtiöiden lainanottoa.

IMF:n johtokunta käsittelee Suomen maaraportin sekä erillisselvityksen Suomen verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmän tasa-arvoisuusvaikutuksista ja tehokkuudesta alkuvuonna 2020.

IMF antaa vastaavan lausunnon kaikista jäsenmaistaan osana maaseurantaansa. IMF:n vierailuja jäsenmaissa kutsutaan artikla IV -konsultaatioiksi, sillä ne perustuvat IMF:n sopimusartiklaan IV. Lausunto perustuu IMF:n asiantuntijoiden omiin arvioihin sekä keskusteluihin, joita he ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen, rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.

Suomen Pankin tiedote

Taustatietoa IMF:n arvioinnista

Lisätietoja:

Finanssineuvos Sari Sontag, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, puh. 02955 30417, markus.lahtinen(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka