Hoppa till innehåll
Media

IMF offentliggjorde en bedömning av Finlands ekonomiska utveckling

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2019 10.26
Nyhet

Internationella valutafonden (IMF) bedömer i sitt utlåtande bland annat Finlands finanspolitik och finansmarknad. Organisationen varnar för riskerna i Finlands offentliga finanser.

Enligt IMF är målen i Finlands regeringsprogram ambitiösa och gäller frågor som är viktiga med tanke på ekonomin. Också en lättare finanspolitik år 2020 anses vara bra med hänsyn till tillväxten. Organisationen varnar dock regeringen för riskerna i de offentliga finanserna på medellång sikt. Att få regeringsprogrammet genomfört är enligt fonden en utmaning.

Enligt utlåtandet framhäver de ökande kraven på social- och hälsovårdstjänsterna vikten av att uppnå balans i de offentliga finanserna. Buffertarna för de offentliga finanserna är också nödvändiga för att den sociala välfärdsmodellen ska kunna bevaras. Riskerna i de offentliga finanserna ökar också till följd av en potentiellt svagare ekonomisk utveckling på internationellt plan än vad prognoserna visar.

Enligt Valutafondens beräkningar finns det effektiva sysselsättningsåtgärder, men de får de inte öka kostnaderna om man vill uppnå balans i de offentliga finanserna.

Finansminister Mika Lintilä säger att IMF lyfter fram just de smärttrösklar som är synnerligen bekanta även för regeringen.

"Regeringsprogrammet är krävande. Det är klart att budgetbalansen, reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och en högre sysselsättningsgrad är programmets hörnstenar som inte förverkligas automatiskt utan kräver målmedvetna åtgärder", konstaterar minister Lintilä.

Valutafonden är också orolig över hushållens fortsatta skuldsättning. Enligt valutafonden är de åtgärder som finansministeriets arbetsgrupp föreslår bra, men framhäver samtidigt behovet av att begränsa bostadsaktiebolagens upplåning.

I början av 2020 ska IMF:s direktion behandla Finlands landsrapport samt en särskild utredning om det finländska beskattnings- och socialskyddssystemets jämställdhetseffekter och effektivitet.

IMF ger ett motsvarande utlåtande om alla sina medlemsländer i samband med landsrapporterna. IMF-besöken i medlemsländerna kallas för artikel IV-konsultationer eftersom de baserar sig på artikel IV i IMF-stadgan. Utlåtandet grundar sig på IMF-experternas egna bedömningar samt på diskussioner som de haft med finländska myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, finansinstitut, forskningsinstitut och andra aktörer.

Finlands Banks pressmeddelande

Bakgrundsinformation om IMF:s bedömning

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 02955 30417, markus.lahtinen(at)vm.fi

Finansmarknaderna Finanspolitiken