Hyppää sisältöön
Media

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg:
Julkista hallintoa ja palveluita kehitetään keskellä isoja muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 9.49
Kolumni

Julkisen hallinnon strategia on ohjenuoramme hallinnon uudistamiselle 2020-luvulla. Lupaamme, että rakennamme tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Iso lupaus, mutta täysin toteutettavissa. Korona-aikakin sen on jo osoittanut, mutta muutos ei tapahdu ilman merkittäviä toimenpiteitä.

Teimme strategian yhdessä valtion ja kuntien kanssa ja hyvässä dialogissa eri kansalaisryhmien, yritysten ja tutkijoiden kanssa. Sekä itse prosessi, lopputulos että toimeenpano ja seuranta mahdollistavat sen, että julkinen hallinto pystyy vastaamaan vuosikymmenen haasteisiin ja turvaamaan palveluiden saatavuuden yksilöille ja yhteisöille.

Strategia rakentaa uudistuvaa julkista hallintoa

Strategialla luomme toimivaa muutoskyvykästä julkista hallintoa, joka uudistuu ajassa ja on houkutteleva työnantaja.  Menossa on sekä valtiolla että kuntakentässä, ja tietenkin hyvinvointialueuudistuksessa, useita isoja hankekokonaisuuksia, joilla strategiaa toimeenpannaan.

Uudistamme muun muassa valtion alueellista läsnäoloa sekä palvelu- ja toimitilaverkkoa. Samaan aikaan edistämme monipaikkaista työtä ja uudistamme valtion toimitilalinjauksia.

Valtion toimitiloissa kuljemme kohti tilojen yhteiskäyttöä ja hiilineutraaliutta. Tällä on selkeä yhteys julkisen hallinnon strategian päämäärään varmistaa luonnon kantokyky ja linjaukseen, jonka mukaan me julkishallinnossa toimimme yhtenäisesti ja yhdessä.  

Asiointi helpottuu, kun yhdistämme viranomaisten palvelupisteet

Tulevaisuudessa yhdistämme valtionhallinnon ja Kelan nykyisten asiointipisteiden käyntiasioinnin palvelut. Palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen etenee 2020-luvun aikana vaiheittain.

Julkisen hallinnon strategian hengessä teemme tiivistä yhteistyötä myös kuntien kanssa. Näin luomme asiakkaille nykyistä kattavamman palvelutarjoaman nykyistä tiiviimmällä ja kustannustehokkaammalla palveluverkolla. Palvelu- ja toimitilaverkon kehittäminen tekee todeksi strategian päämäärää ”avoin hallinto toimii yhdessä”.

Panostamme asiakaspalvelupisteissä valtakunnalliseen etäpalvelu- ja etätulkkausratkaisuun sekä digitukeen. Näin pystymme entistä paremmin tavoittamaan ja palvelemaan asiakkaita tasavertaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä kaupunki vai harvaan asuttu maaseutualue. Sähköiset julkiset palvelut ovat ensisijainen palvelukanava nyt ja tulevaisuudessa. Näin toimimalla toteutamme julkisen hallinnon strategian linjausta ”järjestämme palvelut ihmislähtöisesti ja monimuotoisesti”.

Tulevaisuudessa valtion työntekijät voivat työskennellä monessa paikassa

Monipaikkaisen työn edistämisellä tavoittelemme resurssien kestävää käyttöä, kustannusten ja matkustuksen vähentymistä sekä parempaa asiakaspalvelua.  Monipaikkainen työ tarkoittaa, että työtä voidaan tehdä tietoverkkojen kautta eri paikoissa, esimerkiksi toisella paikkakunnalla sijaitsevassa virastojen yhteiskäyttötilassa tai kotona. Edistämme työnteon tapojen uudistumista investoimalla työn digitalisoimiseen, tätä tukeviin välineisiin ja työtiloihin sekä henkilöstön osaamiseen.

Tervetuloa mukaan valtiovarainministeriön 30.8. klo 9.00-11.30 järjestämään "Kohti julkisen hallinnon yhteistä tulevaisuutta palveluissa ja toimitiloissa" -webinaariin kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun siitä, miten voimme kehittää hallintoamme ja palveluita ja tukea julkisen hallinnon strategian päämäärien saavuttamista.

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri