Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän työ valmistui

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 13.16
Tiedote

Työryhmä arvioi kaivosveron toteuttamisvaihtoehtoina rojalteja ja nettotulon veromalleja. Verotuksellisesti soveltuvimman toteuttamistavan valinta riippuu työryhmän mukaan siitä, toteutettaisiinko kaivosvero kaavamaisena verona vai huomioitaisiinko siinä kaivoskohtainen toiminta ja tuottavuus.

Kaivosveron toteuttamistapaa selvittänyt työryhmä arvioi verovaihtoehtojen soveltuvuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja pääasiallisista vaikutuksia. Työryhmän näkemyksen mukaan rojaltit voisivat verolle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta olla toteuttamiskelpoisempi malli, jos vero toteutetaan arviomuistiossa esitetyllä tavalla kaavamaisena verona. 

Jos kaivosverossa halutaan ottaa huomioon tarkka kaivoskohtainen toiminta ja tuottavuus, voisivat nettotulon veromallit olla perusteltu vaihtoehto. Tällaisen veron säätäminen vaatisi kuitenkin huomattavan pitkän valmisteluajan.

Selvitystyö perustui pääministeri Sanna Marinin hallituksen vuoden 2022 talousarvioneuvotteluiden linjaukseen, jonka mukaan Suomessa otetaan vuonna 2023 käyttöön kaivosvero kaivostoiminnan sähköveron korotuksen sijaan. Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjattaisiin kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon asettaman työryhmän toimikausi alkoi tammikuussa ja päättyi toukokuun lopussa.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kaivosveroa koskevasta arviomuistiosta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kaivosveron toteuttamista koskevasta arviomuistiosta. Lausuntokierros on käynnissä 5. elokuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Työryhmän arviomuistion ja lausuntokierroksen perusteella tehdään päätös kaivosveron toteuttamismallista hallituksen esityksen valmistelua varten.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 029553 0437, jari.salokoski(at)gov.fi