Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Korkovähennysrajoitukseen ehdotetaan muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2021 10.07
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja korkovähennysrajoitussäännökseen liittyvästä esityksestä. Esityksessä ehdotetaan muutoksia tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen ja infrastruktuurihankkeita koskevaan poikkeukseen.

Korkovähennysrajoitusta ehdotetaan uudistettavaksi estämään nykyistä tehokkaammin verotettavan tulon siirtymistä Suomen verotusvallan ulkopuolelle esimerkiksi pääomasijoitusrakenteissa. Samalla turvataan suomalaisten yritysten investointien korkovähennysoikeus.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi julkisia infrastruktuurihankkeita koskeva poikkeus korkorajoitussäännökseen julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden osalta. Korkovähennysoikeuden rajoitusta ei sovellettaisi julkisiin infrastruktuuriyhteisöihin, jotka vastaavat julkisen infrastruktuurin toteuttamisesta tai ylläpidosta.

Samalla ehdotetaan säädettäväksi niiden muun toiminnan tulolähteen nettokorkomenojen vähentämisestä elinkeinotulolähteen verotuksessa, jotka ovat jääneet vähentämättä ennen tulolähdejaon poistamista.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle 6. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 20. lokakuuta. Ministeriö julkaisee saapuneet lausunnot hankesivuilla. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnokseen. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Hallitus tulee arvioimaan tasevertailuun nyt ehdotettujen toimenpiteiden riittävyyttä ja on valmis ehdottamaan tarvittaessa lisätoimia verotusvallan turvaamiseksi nopeallakin aikataululla.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen, puh. 02955 30089, tarja.jarvinen(at)gov.fi (muutokset tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen) 
Erityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi (muutokset infrastruktuurihankkeita koskevaan poikkeukseen ja tulolähdejaon poistamisen johdosta tehtävät muutokset)