Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseen tähtäävät lakiluonnokset lähtevät lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2022 15.41
Tiedote
Rakennus lumisateessa

Valmisteilla olevissa laeissa säädettäisiin yksityishenkilöiden asuntoluoton enimmäistakaisinmaksuajasta, taloyhtiöille myönnettävien lainojen enimmäismääristä ja vahvistettaisiin kuluttajaluotonannon valvontaa.

"Lausunnolle lähtevän esityksen tavoitteena on osaltaan ennaltaehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Ne ovat myös ihmiselle itselleen erittäin ikäviä tilanteita.

Toimenpiteiden täytyy olla kuitenkin oikeasuhtaisia eikä niillä pidä kohtuuttomasti rajoittaa ihmisten elämänsuunnitelmia ja -valintoja. Mahdollisuus omistaa oma koti pitää olla jatkossakin sekä perheiden että yksinelävien ulottuvilla. Hallitus tekee lopulliset linjaukset tästä kokonaisuudesta lausuntokierroksen jälkeen," kertoo valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Lakimuutoksilla rajoitetaan kotitalouksien velkaantumista ja siten parantaa yhteiskunnan sopeutumista globaalin talouden muutoksiin tai häiriötiloihin. 

Kotitalouksien joutuminen maksuvaikeuksiin ylivelkaantumisen vuoksi aiheuttaa niille usein pitkäkestoisia ja kokonaisvaltaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joiden ratkaiseminen on vaikeaa. Taantumat, joita edeltää nopea kotitalouksien velkaantumisen kasvu, ovat usein syvempiä ja pitkäkestoisempia kuin muut taantumat. Ehdotetut muutokset ovat osa hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä velkaantumiseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Ehdotetuilla muutoksilla asetettaisiin:

  • uusien asuntoluottojen pituudelle 30-vuoden enimmäisrajoite
  • uudisrakentamisessa asuntoyhteisöluottojen osuudelle 60 prosentin rajoite suhteessa myytävien asuntojen velattomaan hintaan
  • uudisrakentamisessa käytettävien asuntoyhteisöluottojen pituudelle 30-vuoden enimmäisrajoite, sekä lyhennysvapaita koskeva kielto ensimmäiselle viidelle vuodelle rakennuksen valmistumisesta.

Samalla kuluttajaluotonannon valvontaa vahvistettaisiin keskittämällä kaikkien luotonantajien valvontatehtävät Finanssivalvonnalle.

Lakimuutokset voimaan vuoden 2023 kesällä

Lakimuutosten taustalla on vuonna 2019 Euroopan järjestelmäriskikomitean Suomelle antama suositus toimenpiteiksi asuntoluotonantoon liittyvien riskien vähentämiseksi sekä valtiovarainministeriön julkaisema selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista. Ehdotuksissa ei esitetä kotitalouksille tulosidonnaista enimmäisvelkasuhdetta eli niin sanottua velkakattoa.

Lakiluonnosten lausuntoaika on 11.3. asti. Lopullinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pauli Kariniemi, puh. 02955 30210, pauli.kariniemi(at)gov.fi

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro, puh. 02955 30322, jaakko.weuro(at)gov.fi

Valtiovarainministerin erityisavustaja Petra Schulze Steinen, puh. 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi