Hyppää sisältöön
Media

Kuntia ja hyvinvointialueita kuullaan sote-uudistuksen rahoituslakien päivittämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 15.53
Tiedote

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun alussa.

Esitysluonnoksesta järjestetään kuulemistilaisuus hyvinvointialueiden ja Suomen Kuntaliiton sekä valittujen kuntien edustajille 20.4.2022 etäkokouksena. Lisäksi esitysluonnosta on mahdollista kommentoida lausuntopalvelussa ajalla 13.–21.4.2022. Tavanomaista lausuntokierrosta ei ehditä toteuttamaan, koska hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokaudella, jotta lakimuutokset saataisiin käsiteltyä vielä ennen eduskunnan kesätaukoa.

Esitys sisältää laissa edellytetyt päivitykset kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslakeihin. Lisäksi ehdotetaan joitakin muita uudistuksen toimeenpanossa tarpeelliseksi havaittuja korjauksia ja täydennyksiä. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaissa säädetään muun ohella perushinnoista vuoden 2022 tasossa ja täsmennetään sitä, miten kunnilta hyvinvointialueille siirrettävät kustannukset tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Uudistuksen voimaanpanolaissa säädetään lopullisesta kuntien tuloveron leikkausprosentista vuonna 2023. 

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin päivitetään vuodesta 2023 lukien hyvinvointialueiden rahoituksen vuosittainen palvelutarpeen kasvun arvio ja säädetään   indeksikorotuksen laskentatavasta. Hyvinvointialuekohtaisen rahoituksen määräytymisperusteisiin esitetään päivitettäväksi uusimpien kustannustietojen perusteella terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tehtäväkohtaiset painotukset. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvetekijät ja niiden painokertoimet päivitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen perustuen. 

Hyvinvointialueiden rahoitukseen esitetään uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille.

Hyvinvointialuekohtaista rahoitusta ehdotetaan tarkistettavaksi kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueille maksettaisiin vuonna 2024 kertakorvaus, joka vastaa vuoden 2022 toteutuneilla tilinpäätöstiedoilla korjatun rahoituslaskelman ja alkuperäisen vuoden 2023 rahoituksen erotusta aluekohtaisesti. Vastaava sääntely koskee jo kuntakohtaisen rahoituksen tarkistamista.

Esitysluonnoksessa arvioidaan ehdotusten vaikutuksia kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen vuoden 2022 tasossa.

Lisätietoja 
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, puh. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi