Hyppää sisältöön
Media

Kuntien rahoituslaskelmat on päivitetty kevään 2022 tiedoilla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 14.29
Tiedote

Sote-uudistuksessa siirtyvät kustannukset ja rahoitus on päivitetty uusimpien tietojen ja arvioiden mukaisiksi kuntien rahoituslaskelmiin.

Teknisesti päivitettyjen laskelmien kustannukset pohjautuvat kuntien tilinpäätösarvioihin vuodelta 2021 ja talousarvioihin vuodelle 2022. Vuoden 2022 tulotiedot perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin valtionosuuksista ja verotulomenetysten korvauksista. Verotulot perustuvat valtiovarainministeriön kuntakohtaisiin ennusteisiin.

Vuoden 2022 tasossa arvioituna kunnista hyvinvointialueiden rahoitukseen siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat noin 20,7 miljardia euroa ja pelastustoimen noin 485 miljoonaa euroa. Yhteensä siirtyvät nettokustannukset ovat noin 21,2 miljardia euroa.

Kuntien jäljelle jäävä kustannus (toimintakate ja poistot) on yhteensä noin 15,1 miljardia euroa. Arvion mukaan kunnallisveroa siirretään yhteensä noin 13,2 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä. Kunnallisveroprosentin leikkuuosuus kiinnitetään kevään 2022 tilanteen mukaisena, eikä sitä enää myöhemmin muuteta.

Lopulliset laskelmat valmistuvat kesällä 2023

Laskelma on edelleen arvio. Seuraava päivitys laskelmiin tehdään kesällä 2022, kun vuoden 2021 lopulliset tilinpäätökset valmistuvat. Kesän 2022 laskelman pohjalta määritellään tasauserät vuoden 2023 rahoitukseen. Lopulliset laskelmat valmistuvat kesällä 2023, kun vuoden 2022 tilinpäätöstiedot valmistuvat. Lopullisen laskelman perusteella tehdään tarvittavat korjaukset kuntien vuoden 2024 ja 2025 valtionosuuksiin.

Myös ennakollinen kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaskelma vuodelle 2023 on julkaistu. Laskelma päivittyy monilta osin vielä loppuvuoden aikana. 

Lisätietoja
Finanssiasiantuntija Unna Heimberg puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi