Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas finansieringskalkyler har uppdaterats med uppgifter från våren 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.29
Pressmeddelande

De kostnader och den finansiering som överförs i samband med social- och hälsovårdsreformen har uppdaterats i kommunernas finansieringskalkyler i enlighet med de senaste uppgifterna och uppskattningarna.

Kostnaderna i de tekniskt uppdaterade kalkylerna är baserade på kommunernas bokslutskalkyler för 2021 och budgetar för 2022. Inkomstuppgifterna för 2022 är baserade på finansministeriets kalkyler över statsandelar och ersättningar för förlorade skatteinkomster. Skatteinkomsterna grundar sig på finansministeriets kommunspecifika prognoser.

Beräknat enligt nivån för 2022 uppgår de social- och hälsovårdskostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdenas finansiering till cirka 20,7 miljarder euro och räddningsväsendets kostnader till cirka 485 miljoner euro. De nettokostnader som överförs uppgår till sammanlagt cirka 21,2 miljarder euro.

Kommunernas återstående kostnader (verksamhetsbidrag och avskrivningar) uppgår till sammanlagt cirka 15,1 miljarder euro. Enligt uppskattning överförs det sammanlagt cirka 13,2 miljarder euro i kommunalskatt, vilket innebär att de kommunala skattesatserna sänks med 12,64 procentenheter. Den andel som tas bort från kommunalskatteprocenten fästs i enlighet med situationen våren 2022, och den ändras inte längre senare.

De slutliga kalkylerna blir klara sommaren 2023

Kalkylen är fortfarande en uppskattning. Följande uppdatering av kalkylerna görs sommaren 2022, när de slutliga boksluten för 2021 blir klara. Utgående från kalkylen från sommaren 2022 fastställs utjämningsposterna för finansieringen för 2023. De slutliga kalkylerna blir klara sommaren 2023, när bokslutsuppgifterna för 2022 blir klara. Utifrån den slutliga kalkylen görs nödvändiga korrigeringar i kommunernas statsandelar för 2024 och 2025.

Det har också publicerats en preliminär statsandelskalkyl för den kommunala basservicen 2023. Kalkylen uppdateras till många delar ännu i slutet av året.

Mer information:
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(a)gov.fi