Hyppää sisältöön
Media

Kuntien taloustietojen automaattisen raportointimallin lausuntopalautteessa korostettiin huolellista toimeenpanoa ja resursointia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2019 11.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö sai määräaikaan 6.9.2019 mennessä yhteensä 74 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiselle. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja kuntayhtymille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Esityksen tavoitteita pidettiin lausuntopalautteessa yleisesti hyvinä ja todettiin esityksen edistävän niiden saavuttamista. Lausunnoissa korostettiin kuitenkin huolellisen toimeenpanon tärkeyttä. Alkuvaiheessa uusi toimintamalli edellyttää kunnilta muun muassa tietojärjestelmien päivittämistä ja kehittämistä sekä henkilöstön kouluttamista. Hyödyt ovat saavutettavissa pitemmällä aikajänteellä. Kunnat edellyttivät lausunnoissaan yleisesti toimeenpanon kustannusten korvaamista. Myöskään mallin arvioituja kustannushyötyjä vastaavaa valtionosuusleikkausta vuodesta 2022 lukien ei pidetty erityisesti kuntien lausunnoissa perusteltuna.

Annetut lausunnot sekä lausuntopyyntö ja -materiaali löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivulta. Valtiovarainministeriö tekee lausunnoista syyskuun aikana lausuntoyhteenvedon, joka julkaistaan hankesivuilla.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi lokakuussa 2019. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020. Uutta raportointimallia sovellettaisiin ensimmäisen kerran kirjanpitovuodelta 2021 toimitettaviin kuntien ja kuntayhtymien taloustietoihin.

Valmisteltavaan hallituksen esitykseen liittyvä raportoinnin tietosisältö on palautekierroksella ja siihen toivotaan palautetta 16.9.2019 mennessä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Denis Galkin, puh. 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat