Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos lausunnoille: Palkka-avoimuus koskemaan myös hyvinvointialueita

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 11.35
Tiedote

Valtiovarainministeriö valmistelee lakimuutosta, jolla varmistetaan, että palkkatietojen julkisuus koskee myös hyvinvointialueiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkausta. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 10.12.2021–23.1.2022.

Kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta lakimuutoksesta. Valtiovarainministeriö pyytää erikseen asiantuntijalausunnot ministeriöistä, hyvinvointialueilta, valtiontalouden tarkastusvirastosta, kunta- ja hyvinvointialan työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, tietosuojavaltuutetun toimistosta sekä tasa-arvovaltuutetulta.

Uudistus edistää palkka-avoimuutta julkisella sektorilla

Lakiluonnoksen mukainen palkkaustiedon julkisuus hyvinvointialueilla ja -yhtymissä vastaisi kunnissa ja kuntayhtymissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa nykyisin voimassa olevaa käytäntöä. Nimikirjalain mukaan kaikkien valtion, kuntien ja seurakuntien palveluksessa työskentelevien palkkatiedot ovat jokaisen saatavilla. Tämä säännös on ollut voimassa vuodesta 1999.

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle helmikuun 2022 alussa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian uusien hyvinvointialuevaltuustojen aloittaessa toimintansa 1.3.2022.

Valtiovarainministeriössä on vireillä myös laajempi nimikirjalain ajantasaistamistyö. Ministeriö selvitti vuonna 2020 nimikirjalain päivitystarvetta, ja työryhmä on valmistellut tämän pohjalta ehdotuksia. Tarvittavat säädösmuutokset viimeistellään valtiovarainministeriössä.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Juha Sarkio, p. 029 553 0031, juha.sarkio(at)gov.fi
hallitusneuvos Marika Paavilainen, p. 029 553 0302, marika.paavilainen(at)gov.fi