Hoppa till innehåll
Media

Lagutkast på remiss: Lönetransparens utvidgas att omfatta även välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 11.35 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 12.34
Pressmeddelande

Finansministeriet bereder en lagändring som säkerställer att offentligheten i fråga om löneuppgifter också gäller lönerna för tjänsteinnehavare och arbetstagare i välfärdsområdena. Utkastet till en regeringsproposition är på remiss mellan den 10 december 2021 och den 23 januari 2022.

Alla har möjlighet att ge respons på lagändringen. Finansministeriet begär skilt sakkunnigutlåtanden av ministerierna, välfärdsområdena, statens revisionsverk, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom kommun- och hälso- och välfärdsbranscherna, riksdagens justitieombudsman, dataombudsmannens byrå samt jämställdhetsombudsmannen. 

Reformen främjar lönetransparensen inom den offentliga sektorn

Den i lagutkastet avsedda offentligheten i fråga om välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas löneuppgifter motsvarar nuvarande praxis i kommuner och samkommuner samt vid statliga ämbetsverk och inrättningar. Löneuppgifterna för samtliga anställda hos staten, kommunerna och församlingarna är enligt matrikellagen tillgängliga för alla. Denna bestämmelse har varit i kraft sedan 1999. 

Regeringen har för avsikt att överlämna en proposition till riksdagen i början av februari 2022. Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt när de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet den 1 mars 2022. 

Vid finansministeriet pågår också ett mer omfattande projekt för att uppdatera matrikellagen. Ministeriet utredde år 2020 behovet av att uppdatera matrikellagen, och en arbetsgrupp har utifrån detta arbete berett ett förslag. De nödvändiga författningsändringarna finslipas vid finansministeriet. 

Mer information: 
Juha Sarkio, avdelningschef, tfn 029553 0031, juha.sarkio(at)gov.fi
Marika Paavilainen, regeringsråd, tfn 029 553 0302, marika.paavilainen(at)gov.fi