Hyppää sisältöön
Media

Nuoret uskovat, että yhteiskunnalliset haasteet voidaan ratkoa demokraattisin menetelmin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2022 11.12
Tiedote

Osallisuuden osaamiskeskus Nuorten Akatemian johdolla toteutti keväällä 2022 valtiovarainministeriölle pilotin, jossa kuultiin nuorten näkemyksiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, luottamuksesta ja sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Kuulemisen mukaan nuoret luottavat yhteiskunnassa neuvotteluun ja yhteistyöhön muiden sukupolvien kanssa.

Tuloksia hyödynnetään muun muassa avoimen hallinnon kehittämistyössä, jossa keskeisiä osa-alueita ovat luottamuksen ja osallisuuden edistäminen. Lisäksi tuloksia käytetään osana Suomen OECD-työtä, jolla edistetään nuorten osallisuutta.

Nuoret kokevat tärkeäksi, että jokainen sukupolvi on edustettuna päätöksenteossa. Esimerkiksi nuorten pitäisi olla mukana heitä ja heidän tulevaisuuttaan koskevassa päätöksenteossa. Valtaosa kuulemiseen osallistuneista nuorista koki, etteivät nuoret pysty tällä hetkellä osallistumaan päätöksentekoon riittävästi. Vaikuttamisen esteinä tai haasteina he kokivat muun muassa puutteellisen tiedon ja viestinnän vaikuttamisen keinoista ja mahdollisuuksista, äänestysikärajat, nuorten vähäisen edustuksen päättävissä toimielimissä. Lisäksi he kokevat, että nuoria ei oteta tosissaan.

Nuoret pitävät julkisia palveluita tärkeinä

Julkiset palvelut lisäävät nuorten mukaan tasa-arvoa ja hyvinvointia kaikille. Nuoret pitävät koulutusta erityisen tärkeänä palveluna heille. Julkisten palveluiden tulevaisuus kuitenkin jakaa nuorten mielipiteitä, sillä osa pitäisi taloudellisten resurssien näkökulmasta tärkeänä julkisten palveluiden saatavuuden vähentämistä. Julkisten palveluiden säilyttäminen koetaan kuitenkin tärkeäksi.

Kuulemisissa oli mukana yhteensä 75 nuorta, jotka olivat 15–20-vuotiaita. Kuulemiset toteutettiin pelillisiä elementtejä hyödyntävinä työpajoina ja Digiraati-alustalla ohjatulla nuorten anonyymilla keskustelulla.

Lisätietoja:
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Projektikoordinaattori Antti Ollikainen, Nuorten Akatemia/Osallisuuden osaamiskeskus, puh. 050 3384 485, antti.ollikainen(at)nuortenakatemia.fi