Hoppa till innehåll
Media

De unga har förtroende för att samhälleliga utmaningar kan lösas genom demokratiska metoder

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 11.12
Pressmeddelande

Kompetenscentret för delaktighet genomförde våren 2022 under ledning av Nuorten Akatemia på finansministeriets räkning ett pilotprojekt där man hörde ungdomars synpunkter på samhällspåverkan, förtroende och samarbete mellan generationerna. Det visade sig att ungdomarna litar på förhandlingar i samhället och på samarbete med andra generationer.

Resultaten utnyttjas bland annat i arbetet med att utveckla öppen förvaltning, där viktiga delområden är att främja förtroende och delaktighet. Dessutom används resultaten inom Finlands OECD-arbete för att främja ungas delaktighet.

De unga upplever det som viktigt att varje generation representeras i beslutsfattandet. De unga borde till exempel kunna delta i beslutsfattande som gäller dem och deras framtid. Majoriteten av de unga som deltog i hörandet upplevde att de för närvarande inte kan delta i beslutsfattandet i tillräcklig mån. Som hinder eller utmaningar för påverkan upplevdes bland annat bristande kunskaper och kommunikation om olika medel och möjligheter för att påverka, åldersgränser för röstning och ringa representation av unga i beslutsfattande organ. Dessutom upplever de unga att de inte tas på allvar.

Offentliga tjänsterna viktiga för unga

Den offentliga servicen ökar enligt de unga jämställdheten och välfärden för alla. Utbildningen är en särskilt viktig tjänst. De offentliga tjänsternas framtid delar dock åsikterna bland de unga, emedan en del anser det viktigt att minska tillgången till offentliga tjänster med tanke på de ekonomiska resurserna. Bevarandet av offentlig service anses dock vara viktigt.

Sammanlagt 75 unga i åldern 15–20 år deltog i hörandena. Hörandena genomfördes i form av workshoppar som utnyttjade spelmässiga element och genom anonym diskussion på Digiraati-plattformen.

Mer information:
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi,
Antti Ollikainen, projektsamordnare, Nuorten Akatemia/Kompetenscentret för delaktighet, tfn 050 3384 485, antti.ollikainen(at)nuortenakatemia.fi