Hyppää sisältöön
Media

OECD:n raportti: Suomella on paljon mahdollisuuksia kehittää valtion ennakoivaa ohjausta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2022 10.04
Tiedote

OECD:n valtiovarainministeriön ja Euroopan komission kanssa yhteistyössä tehty raportti Suomen valtion ennakoivan ohjauksen kehittämisestä on julkaistu 15. kesäkuuta. Raportin mukaan Suomessa ennakoiva ohjaus toimii hyvin, mutta myös kehittämiskohteita löytyy.

Ennakoivan ohjauksen tavoitteena on, että hallintoa muutettaisiin niin, että siinä ei reagoitaisi vain eteen tuleviin asioihin. Hallinnon tavoitteena olisi sen sijaan hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

"Tämän tutkimuksen avulla voimme parantaa Suomen ennakointikykyä entisestään. Ennakoivaa ohjausta kehittämällä voimme muovata tulevaisuuttamme kansalaistemme hyväksi ja kantaa globaalia vastuutamme tulevia sukupolvia kohtaan," sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Suomen ennakoiva ohjaus toimii hyvin, mutta myös kehitettävää löytyy

Raportin mukaan Suomen ennakoiva ohjaus toimii hyvin. Vahvuuksia Suomen hallinnossa ovat vahvat instituutiot kuten eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja säännöllisiä tulevaisuuteen suuntautuvia tutkimuksia ja julkaisuja.

OECD:n mukaan Suomessa tarvitaan muun muassa parempaa tulevaisuuslukutaitoa politiikkatoimien valmisteluun. Lisäksi hallinnossa on luotava rakenteita, joilla nykyistä paremmin varmistetaan strateginen ennakointi osana hallituksen strategisia prosesseja. 

Kun mietitään tulevaisuuden haasteita ja niitä koskevia eri poliittisia vaihtoehtoja, tulisi prosesseihin mukaan ottaa myös kansalaiset ja sidosryhmät. Raportissa myös korostetaan, että hallituskaudesta toiseen siirryttäessä on tärkeää vahvistaa yhteistä ymmärrystä pitkän aikavälin monimutkaisista politiikkahaasteista ja varmistaa pitkäjänteisyys politiikanteossa. 

Suomesta tehdyssä raportissa käsitellään myös sitä, miten neljässä pilottihankkeessa valtion ennakoiva ohjaus toimii. Näitä teemoja olivat jatkuva oppiminen, hiilineutraali yhteiskunta, lapsen oikeudet ja hyvinvointi sekä poliitikkojen ja virkamiesten välinen yhteistyö

Tulevaisuuden haasteita ja häiriöitä on mahdollista ennakoida hallinnossa

Muun muassa ilmastonmuutos ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat osoittaneet, että hallinnon tulee valmistautua ja ennakoida tulevaa. Hallinnon tulee jatkuvasti tarkkailla erilaisia häiriötekijöitä kuten tartuntatauteja ja potentiaalisia konflikteja. 

Hallinnon tulee aktiivisesti toimia ennakoidakseen tulevia mahdollisia haasteita ja toimia haasteiden ratkomiseksi ennen kuin haaste toteutuu. Tämä vaatii innovatiivisuutta hallinnolta ja sen muuttamista, miten hallinto nykyään toimii.

Ehdotukset Suomelle perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, laajaan haastattelukierrokseen, lukuisiin työpajoihin sekä neljään käytännön projektiin, jotka käsittelivät hiilineutraaliutta, jatkuvaa oppimista, lasten hyvinvointia sekä poliittisen ja virkamiesjohdon rooleja. 

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Sofia Nevalainen, puh. 0295 530 530, sofia.nevalainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero