Hoppa till innehåll
Media

OECD:s rapport: Finland har många möjligheter att utveckla proaktiv statlig styrning

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 10.04
Pressmeddelande

Den rapport om utvecklandet av proaktiv statlig styrning i Finland som sammanfattats i samarbete mellan OECD, finansministeriet och Europeiska kommissionen utgavs den 15 juni. Den proaktiva styrningen fungerar enligt rapporten väl i Finland, men utvecklingsbehov finns också.

Målet med proaktiv styrning är att förvaltningen ändras så att man inte enbart reagerar på frågor. Förvaltningen borde däremot planera för framtida möjligheter. 

”Vi välkomnar den i rapporten identifierade möjligheten att fortsätta med utvecklandet av Finlands förmåga att proaktivt forma vårt lands framtid med hänsyn till välfärden för våra invånare och vårt ansvar gentemot kommande generationer i hela världen”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Den proaktiva styrningen fungerar väl i Finland, men utvecklingsbehov finns också

Den proaktiva styrningen fungerar enligt rapporten väl i Finland. Styrkorna inom den finska förvaltningen är bl.a. de starka institutionerna, såsom riksdagens framtidsutskott, och regelbundna framåtblickande undersökningar och publikationer.

Finland behöver enligt OECD bland annat bättre förmåga att förutse framtiden när det gäller beredning av policyåtgärder. Förvaltningen bör dessutom skapa strukturer med vars hjälp man på ett bättre sätt än i dagsläget kan säkerställa strategiskt förutseende som en del av regeringens strategiska processer. 

Då man begrundar framtida utmaningar och olika politiska alternativ bör man enligt rapporten också engagera allmänheten och olika samarbetsgrupper. I rapporten betonas också viktigheten av att man vid övergången från en regeringsperiod till en annan stärker den gemensamma förståelsen för långsiktiga policyutmaningar och säkrar långsiktigheten i det politiska beslutsfattandet. 

I rapporten om Finland behandlas det också hur statens proaktiva styrning fungerar inom fyra pilotprojekt. Dessa teman var kontinuerligt lärande, ett koldioxidneutralt samhälle, barnens rättigheter och välfärd samt samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Framtidens utmaningar och störningar kan förutses inom förvaltningen

Bland annat klimatförändringen och Rysslands invasion av Ukraina har visat att förvaltningen bör förbereda sig för och förutse framtiden. Förvaltningen bör kontinuerligt observera olika störningsfaktorer, såsom smittsamma sjukdomar och potentiella konflikter. 

Förvaltningen bör agera aktivt för att förutse eventuella framtida utmaningar och för att lösa utmaningarna innan de realiseras. Detta kräver innovativitet av förvaltningen och förändringar i förvaltningens verksamhet.

Förslagen för Finland baserar sig på en litteraturöversikt, omfattande intervjuer, flera workshoppar och fyra konkreta projekt som behandlade koldioxidneutralitet, kontinuerligt lärande, barnens välbefinnande samt den politiska ledningens och tjänstemannaledningens roller. 

Mer information:
Sofia Nevalainen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 530, sofia.nevalainen(at)gov.fi
Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi