Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puolustuskiinteistöjen ohjausryhmä käsitteli toteutusvaiheen organisoitumista

Valtiovarainministeriö 20.12.2019 14.07
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän viides kokous pidettiin 19.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin toteutusvaiheen organisointia ja lainsäädännön tilannekatsausta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 17.12.2019, että nykyisestä Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta muodostetaan 1.1.2021 lukien uusi Senaatti-liikelaitoskonserni, joka muodostuu Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta ja Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksesta.

Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään siten, että jatkossa sekä kiinteistöjen omistajuuden hallinta, että kiinteistöjen ylläpito järjestetään yhden strategisen kumppanin, Puolustuskiinteistöjen kautta ja kiinteistöhallinnan strateginen fokus siirretään normaaliolojen toiminnasta poikkeusoloihin varautumiseen.

Puolustuskiinteistöt –hanketta ohjataan edelleen ohjausryhmän kautta. Hankkeen toteutusvaihe alkaa vuodenvaihteen jälkeen. Kokouksessa todettiin, että ohjausryhmän ja hanketoimiston kokoonpanoja on harkiten laajennettava toteutusvaiheen alkaessa. Samalla huolehditaan, että muutoksen kohteena olevat organisaatiot ovat edustettuina ryhmissä mahdollisimman tasapuolisesti.

Puolustuskiinteistöjen perustamisen edellyttämät säädökset on valmisteltava hallituksen esityksen muotoon. Hankkeen lainvalmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2020.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:
Yksikön johtaja Sara Kajander, puh. 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.

Hallintopolitiikka