Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för Försvarsfastigheter behandlade organiseringen i verkställighetsstadiet

Finansministeriet
20.12.2019 14.07
Pressmeddelande

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter höll sitt femte möte den 19 december 2019. Mötesteman var organiseringen i verkställighetsskedet och en lägesöverblick över lagstiftningen.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade vid sitt möte den 17 december förslaget om att nuvarande affärsverket Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk från och med ingången av 2021 omorganiseras till en ny affärsverkskoncern, Senatfastigheter, som består av affärsverket Senatfastigheter och dotteraffärsverket Försvarsfastigheter.

Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att både ägandet och underhållet av fastigheterna ordnas via en enda strategisk partner, Försvarsfastigheter, och att den strategiska fokusen förflyttas från verksamhet under normala förhållanden till beredskap inför undantagsförhållanden.

Försvarsfastigheter -projektet styrs även i fortsättningen av en styrgrupp. Verkställandet inleds efter årsskiftet. Mötesdeltagarna konstaterade att styrgruppen och projektbyrån bör utvidgas med eftertanke då verkställighetsstadiet inleds. Man bör samtidigt se till att alla organisationer som berörs av reformen har så jämlik representation som möjligt i de olika grupperna.

De bestämmelser som grundandet av Försvarsfastigheter förutsätter ska beredas i form av en regeringsproposition. Lagberedningen har framskridit enligt planerna. Målsättningen är att regeringspropositionen ges till riksdagen under våren 2020.

Ytterligare information:

Finansministeriet:
Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(a)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 0295 530 539, lasse.koponen(a)vm.fi

Försvarsministeriet:
Sara Kajander, enhetsdirektör, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Inrättandet av Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och principerna för en god arbetsgivare tas i beaktande vid ändringsarbetet.

Förvaltningspolitiken