Hyppää sisältöön
Media

Rakennusalan suhdanneryhmä:
Rakennusala myönteinen yllättäjä taloudessa − ensi vuonna rakentaminen vähenee

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2020 14.31
Tiedote

Rakentamisen määrä jää tänä vuonna lähelle viime vuoden tasoa, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 10. syyskuuta julkaistussa raportissaan.

Koronaepidemia on vaikuttanut rakentamiseen odotettua vähemmän. Rakentaminen lisääntyi koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, ja ennakkotietojen mukaan rakentaminen lisääntyi myös heinäkuussa. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen lisääntyi voimakkaasti vuodentakaisesta. Uusia asuntoja alettiin myös rakentaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koronarajoitusten vaikutukset näkyvät kuitenkin korjausrakentamisen vähentymisenä. Uudisrakentamiseen rajoitukset eivät vaikuttaneet aivan yhtä paljon. 

Rakennusalan odotukset tulevasta syksystä ja talvesta 2020 ovat kuitenkin heikot. Uudistalorakentamisen näkymät ovat romahtaneet kysynnän vähenemisen vuoksi, ja rakennuslupia on myönnetty paljon aiempaa vähemmän. Voimakas elvytys sekä matalat korot toisaalta helpottavat heikkoa näkymää. On myös todennäköistä, että koronavirukseen löytyy rokote tai ainakin oireita hillitsevä hoitomuoto seuraavan 12 kuukauden aikana. On siis mahdollista, että rakentaminen ei vähene aivan yhtä paljon kuin nyt ennustetaan. 

Rakentamisen määrän arvioidaan jäävän kuluvana vuonna lähelle viime vuoden tasoa, sillä heikoista näkymistä huolimatta tuotanto kasvoi vielä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaikka rakennushankkeita aloitettaisiin loppuvuonna huomattavan paljon alkuvuotta vähemmän, tuotanto vähenee hitaasti. Vuoden 2020 rakentamisen kasvuennuste asettuu -1 prosentin ja 1 prosentin väliin. 

Rakentamisen suhdanneryhmä arvioi rakentamisen vähenevän edelleen vuonna 2021, kun epävarma suhdanne sekä normaalia korkeammat tuotantomäärät palautuvat lähemmäs pitkän aikavälin tasojaan niin asuntorakentamisessa kuin julkisessa rakentamisessa. Ryhmä arvioi tuotannon vähenevän kolmesta viiteen prosenttiin vuonna 2021.

Uusia asuntoja aletaan arvion mukaan rakentaa hieman aiempaa vähemmän tänä ja ensi vuonna. Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa, että uusia asuntoja aletaan rakentaa 33 000−34 000 kappaletta vuonna 2020. Arvion mukaan vuonna 2021 aletaan rakentaa 30 000 asuntoa.

Korjausrakentaminen väheni alkuvuoden aikana. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2020 ja 1,5 prosenttia vuonna 2021. 

Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan lisääntyvän 5−6 prosenttia tänä vuonna, kun julkiset investoinnit kasvavat voimakkaasti. Ensi vuonna tuotannon arvioidaan vähenevän kaksi prosenttia.

Rakennusalan työllisten lukumäärän arvioidaan vähenevän kuluvan vuoden aikana tuotannon vähentyessä. 

Lisätietoja:

finanssineuvos Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)vm.fi

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi talo-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.