Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Sähkön ja henkilökuljetusten arvonlisäveroa alennetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 13.17
Tiedote

Sähköön sovellettavaa arvonlisäverokantaa ehdotetaan alennettavaksi 24 prosentista 10 prosenttiin. Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset vapautettaisiin verosta oikeuksin vähentää hankintoihin sisältyvä vero (ns. nollaverokanta). Hallituksen esityksen tavoitteena on kompensoida erityisesti sähkön hinnan voimakkaasta noususta aiheutuvia kustannuksia kotitalouksille ja parantaa niiden ostovoimaa voimakkaan inflaation aikana. Hallitus linjasi toimista syyskuun alussa käydyissä vuoden 2023 talousarvioesitystä koskevissa neuvotteluissa.

Sähkön arvonlisäverokantaa alennettaisiin 10 prosenttiin tämän vuoden joulukuun alusta ensi vuoden huhtikuun loppuun saakka. Määräaikaisuudella tavoitellaan kustannusten alentamista vuoden kylmimmällä kaudella, jolloin kotitalouksien sähköenergian kulutus on korkeimmillaan lämmitystarpeesta johtuen.

Arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä. Sähkön siirtoon ja pääsyn tarjoamiseen sähköverkkoon sovellettaisiin edelleen yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa. Myös sähköverolle maksettava arvonlisävero määräytyisi edelleen yleisen verokannan mukaan

Sähkön verokohtelun lievennys pienentäisi valtion verotuloja arviolta 290 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kotimaan henkilökuljetukset säädettäisiin nykyisen 10 prosentin verokannan sijasta nollaverokannan alaisiksi ensi vuoden alusta huhtikuun loppuun saakka. Nollaverokantaa sovellettaisiin kaikkiin nykyisin verollisiin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin. 

Esityksen arvioidaan vähentävän valtion verotuottoa 60 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 0295530238, marja.niiranen(at)gov.fi
Finanssiasiantuntija Miika Grönholm, puh. 0295530599, miika.gronholm(at)gov.fi