Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Mervärdesskatten på elström och persontransporter sänks

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 13.17
Pressmeddelande

Den mervärdesskattesats som tillämpas på el föreslås bli sänkt från 24 procent till 10 procent. Persontransporter i Finland föreslås dessutom bli befriade från skatt med rätt att dra av den skatt som ingår i anskaffningarna (s.k. nollskattesats). Syftet med regeringspropositionen är att kompensera i synnerhet för de kostnader som den kraftiga prisstegringen på el orsakar hushållen och att förbättra deras köpkraft under den kraftiga inflationen. Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärderna vid budgetförhandlingarna för 2023 i början av september.

Mervärdesskattesatsen för el sänks till 10 procent från ingången av december i år till utgången av april nästa år. Genom tidsbegränsningen eftersträvas en sänkning av kostnaderna under den kallaste perioden av året, då hushållens elförbrukning är som högst på grund av uppvärmningsbehovet.

Sänkningen av mervärdesskattesatsen ska endast gälla försäljningen av el. På elöverföring och tillhandahållande av tillträde till elnätet tillämpas fortfarande den allmänna mervärdesskattesatsen på 24 procent. Också den mervärdesskatt som betalas på elskatten bestäms fortfarande enligt den allmänna skattesatsen.

Lindringen av den skattemässiga behandlingen av elström minskar statens skatteinkomster med uppskattningsvis 290 miljoner euro 2023.

Inrikes persontransporter ska i stället för den nuvarande skattesatsen på 10 procent omfattas av nollskattesatsen från ingången av nästa år till utgången av april. Nollskattesatsen ska tillämpas på alla för närvarande skattepliktiga persontransporttjänster, till exempel tåg-, buss-, taxi-, flygplans- och fartygstransporter. 

Förslaget beräknas minska statens skatteintäkter med 60 miljoner euro 2023.

Mer information:
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530238, marja.niiranen(at)gov.fi
Miika Grönholm, finansexpert, tfn 0295530599, miika.gronholm(at)gov.fi