Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Seutukaupunkiohjelma on osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa

Valtiovarainministeriö
19.6.2018 12.32
Tiedote

Seutukaupunkien kehittymisen tueksi laadittu seutukaupunkiohjelma on valmistunut. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vastaanotti ohjelman tiistaina 19. kesäkuuta.

Seutukaupunkiohjelma kokoaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan seutukaupunkien osaamis- ja työvoimapohjaa niin, että yritykset pystyvät kasvamaan ja tarjoamaan työpaikkoja. Seutukaupunkien elinvoiman kehittämisessä kaupungin omat toimet ovat keskeisiä, mutta ohjelma tarjoaa välineitä rakentaa tiiviimpää, verkostomaisempaa ja teemapohjaisempaa yhteistyötä valtion, maakuntien ja seutujen välillä ylittäen maakuntarajat.

Kansanedustajat Seppo Kääriäinen, Arto Satonen ja Ari Jalonen sekä ohjelmaa valmistellut virkamiestyöryhmä luovuttivat seutukaupunkiohjelman valtiovarainministeriölle 19. kesäkuuta.

”Seutukaupungeilla on omia vahvuuksia, joita tulee tuoda esille entistä aktiivisemmin ja näkyvämmin. Menestys rakentuu omien vahvuuksien tunnistamiseen ja tunnustamiseen”, totesi sparrausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Seppo Kääriäinen luovuttaessaan seutukaupunkiohjelman kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

”Seutukaupunkiohjelma on osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa ja tarkoitettu toteutettavaksi osana kaupunkipoliittista kokonaisuutta, johon kuuluvat myös valmisteilla olevat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma ja kaupunkiohjelma. Nämä yhdessä muodostavat pohjan suunniteltaessa seuraavan hallituskauden kaupunkipolitiikkaa”, sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

”Seuraavan hallituksen yksi keskeinen tavoite tulee olla monimuotoinen kaupunkipolitiikka, joka huomioi erilaiset kaupungit. Seutukaupungit ovat kotipaikka miltei miljoonalle ihmiselle ja noin 60 400 yritykselle. Tarvitaan sekä pitkäjänteisyyttä että resursointia kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin”, sanoivat sparrausryhmän jäsenet, kansanedustajat Seppo Kääriäinen, Arto Satonen ja Ari Jalonen.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti huomiota seutukaupunkien elinvoimaisuuteen ja taloudelliseen pärjäämiseen. Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö kutsuivat toukokuussa 2017 kaupunkineuvos Antti Rantakokon selvittämään seutukaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta ja sitä, miten seutukaupungit pääsisivät nykyistä paremmin osaksi talouskasvua. Selvitys luovutettiin vastuuministereille lokakuussa 2017. Rantakokon selvitys sisälsi kahdeksan toimenpide-ehdotusta, joista keskeisin oli erillisen yli hallituskausien jatkuvan seutukaupunkiohjelman laatiminen.

Seutukaupunkiohjelma – omaehtoista kehittämistä ja monenvälistä kumppanuutta

Lisätietoja:

kansanedustaja Seppo Kääriäinen, puh. 09 432 3086, seppo.kaariainen(at)eduskunta.fi
kansanedustaja Arto Satonen, puh. 09 432 3110, arto.satonen(at)eduskunta.fi
kansanedustaja Ari Jalonen, puh. 09 432 3050, ari.jalonen(at)eduskunta.fi 
ministeri Vehviläisen erityisavustaja Matias Hilden, puh. 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Katja Palonen, puh. 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat