Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regionstadsprogrammet ett led i en mångfacetterad stadspolitik

Finansministeriet
19.6.2018 12.32
Pressmeddelande

Regionstadsprogrammet som utarbetats till stöd för utvecklandet av regionstäderna är färdigt. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tog emot programmet tisdagen den 19 juni.

Regionstadsprogrammet sammanför åtgärder som förstärker kompetens- och arbetskraftsunderlaget i regionstäderna så att företagen får möjligheter att växa och att erbjuda arbetsplatser. Städernas egna åtgärder är centrala när det gäller att utveckla regionstädernas livskraft, men programmet ger verktyg för skapandet av effektivare, nätverks- och temabaserat landskapsgränsöverskridande samarbete mellan staten, landskapen och regionerna.

Riksdagsledamöterna Seppo Kääriäinen, Arto Satonen och Ari Jalonen samt tjänstemannaarbetsgruppen som berett programmet överlämnade regionstadsprogrammet till finansministeriet den 19 juni. 

”Regionstäderna har egna starka sidor som bör lyftas fram aktivare och på ett synligare sätt än tidigare. Framgång baserar sig på identifiering och accepterande av de egna styrkorna”, konstaterade ordföranden för sparrningsgruppen, riksdagsledamoten Seppo Kääriäinen, då han överlämnade regionstadsprogrammet till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

”Regionstadsprogrammet är ett led i en mångfacetterad stadspolitik och det ska genomföras i samband med en stadspolitisk helhet som omfattar både programmet för hållbar stadsutveckling och stadsprogrammet som är under beredning. Dessa skapar tillsammans grunden för planeringen av stadspolitiken under nästa regeringsperiod”, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

”Ett av de viktigaste målen för nästa regering bör vara en mångsidig stadspolitik som tar i beaktande olika slags städer. Regionstäderna utgör hemmet för nästan en miljon människor och för ca 60 400 företag. Vi behöver både långsiktighet och resurser för stadspolitiska åtgärder”, sade medlemmarna i sparrningsgruppen, riksdagsledamöterna Seppo Kääriäinen, Arto Satonen och Ari Jalonen.

Riksdagens revisionsutskott fäste uppmärksamhet vid regionstädernas livskraft och ekonomiska förutsättningar. Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet bad i maj 2017 stadsrådet Antti Rantakokko utreda regionstädernas livskraft, och hur regionstäderna kunde få en större del av den ekonomiska tillväxten än i dagsläget. Utredningen överlämnades till de ansvariga ministrarna i oktober 2017. Rantakokkos utredning innehöll åtta åtgärdsförslag av vilka utarbetandet av ett separat regionstadsprogram som spänner över regeringsperioderna var det viktigaste.

Regionstadsprogrammet (på finska)

Ytterligare information:

Seppo Kääriäinen, riksdagsledamot, tfn 09 432 3086, seppo.kaariainen(at)eduskunta.fi
Arto Satonen, riksdagsledamot, tfn 09 432 3110, arto.satonen(at)eduskunta.fi
Ari Jalonen, riksdagsledamot, tfn 09 432 3050, ari.jalonen(at)eduskunta.fi 
Matias Hilden, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, matias.hilden(a)vm.fi
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden