Hyppää sisältöön
Media

Suomi säilytti kärkisijansa EU:n digivertailussa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2020 12.21
Tiedote

Suomi on säilyttänyt kärkipaikkansa DESI-digitalisaatiovertailussa. Euroopan komission vuotuinen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) kuvaa kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä.

DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 72,3, mikä on reilusti enemmän kuin EU-maiden keskiarvo 52,6. Suomen jälkeen seuraavilla sijoilla digivertailussa sijoittuivat Ruotsi, Tanska ja Alankomaat. Heti kannassa ovat Malta, Irlanti ja Viro.

Julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero on tyytyväinen Suomen menestykseen.

”Suomen pysyminen kärjessä kertoo siitä, että olemme tehneet määrätietoista työtä digitalisaation edistämiseksi. Suomessa yhteiskunnan eri toimijat tekevät laajasti yhteistyötä, mikä osaltaan on vahvistanut asemiamme digitalisaation edelläkävijänä. Hallitusohjelmassa digitalisaation eteenpäin vieminen on merkittävässä roolissa ja olemme tähän työhön vahvasti sitoutuneet”, Paatero toteaa.

DESI-indeksi seuraa EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä viidellä osa-alueella, jotka ovat siirtoyhteydet, inhimillinen pääoma (mm. digitaidot), kansalaisten internetpalveluiden käyttö, digiteknologian käyttö yrityksissä sekä digitaaliset julkiset palvelut. Eri osa-alueilla Suomi sijoitus vaihtelee, mutta yhteenlaskettuna koko DESI-indeksissä Suomi on ensimmäinen.

Suomalaisten perusdigitaidot selvästi EU:n keskiarvon yläpuolella

Suomen maaraportissa kirjoitetaan, että Suomen merkittävimpiä kilpailuvaltteja on inhimillinen pääoma, sillä 76 prosentilla väestöstä on vähintään digitaaliset perustaidot, mikä on selvästi EU:n keskiarvon (58 prosenttia) yläpuolella.

Maaraportissa todetaan, että julkishallinnon digitaalisissa palveluissa Suomi sijoittuu EU-maista neljänneksi, huomattavasti EU:n keskiarvon yläpuolelle, mikä johtuu erityisesti sähköisen hallinnon käyttäjien suuresta määrästä. Maaraportin mukaan viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutus verkossa on yleistä ja Suomi suoriutuu hyvin myös esitäytettyjen lomakkeiden saatavuuden, verkkopalvelun loppuun saattamisen ja avoimen datan osalta.

”Digitalisaatiossa on erityisen tärkeää, että kaikki pidetään mukana. Suomessa sähköisten julkisten palveluiden käyttäjien suuri määrä kertoo siitä, että olemme onnistuneet tekemään palveluista saavutettavia ja käytettäviä. Tällä linjalla pitää jatkaa ja panostaa saavutettavuuteen ja digitaalisten palveluiden käytön tukeen”, ministeri Paatero sanoo.

Euroopan komissio on seurannut jäsenvaltioiden digitaalista edistymistä DESI-raporteissa vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2020 DESI-raportti perustuu vuoden 2019 tiedoille, joten koronaviruspandemian aiheuttamat vaikutukset digitaaliseen toimintaympäristöön ja digitaalisiin palveluihin eivät näy tämän vuoden raportissa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh.0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
ylijohtaja, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, puh. 0295 530165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi