Hoppa till innehåll
Media

Finland behöll sin ledning i EU:s digitaliseringsjämförelse

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2020 12.21
Pressmeddelande

Finland har behållit sin topposition i DESI-digitaliseringsjämförelsen. Europeiska kommissionens årliga index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala handlingsförmåga och utveckling.

Det maximala poängbeloppet i DESI-jämförelsen är 100. Finlands poängtal är i år 72,3, vilket är betydligt mer än EU-ländernas medeltal på 52,6. Finland var i år, liksom ifjol, etta i jämförelsen. Följande efter Finland var Sverige, Danmark och Nederländerna. Hack i häl kommer Malta, Irland och Estland.

Kommunminister Sirpa Paatero som är ansvarig för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är mycket nöjd med Finlands framgång.

”Att Finland har hållit sig på toppen visar att vi har arbetat målmedvetet med att främja digitaliseringen. I Finland samarbetar olika samhällsaktörer mycket, vilket stärker vår position som föregångare i digitaliseringen. I regeringsprogrammet är utvecklingen av digitaliseringen i en betydande roll och vi är starkt engagerade i det här arbetet”, konstaterar Paatero.

DESI-indexet följer EU-ländernas framsteg i utnyttjande av digitalisering inom fem delområden: anslutbarhet, humankapital (bl.a. digital kompetens), hur medborgarna använder sig av e-tjänster, hur företag använder sig av digital teknik och digitala offentliga tjänster. Finlands placering i indexet varierar inom de olika delområdena, men sammanlagt leder Finland.

Finländarnas grundläggande digitala kunskaper ligger klart över medeltalet för EU

I Finlands landsrapport står det att Finlands mest betydande konkurrensfördel är humankapitalet, eftersom 76 procent av befolkningen åtminstone besitter digitala grundfärdigheter, vilket ligger klart över medeltalet i EU (58 procent).

I landsrapporten konstateras att Finland gällande e-tjänster i den offentliga förvaltningen placerar sig på fjärde plats bland EU-länderna, betydligt över medeltalet i EU, vilket särskilt beror på att så många använder e-förvaltningen. Enligt landsrapporten är det vanligt med växelverkan mellan myndigheter och medborgare på nätet och Finland klarar sig också bra vad gäller tillgången till förhandsifyllda blanketter, slutförande av webbtjänster och öppna data.

”I digitaliseringen är det särskilt viktigt att man får alla att hänga med. Den stora mängden användare av offentliga e-tjänster i Finland visar att vi har lyckats göra tjänsterna tillgängliga och användbara. Vi måste fortsätta på den här linjen och satsa på tillgänglighet och användarstöd för digitala tjänster”, säger minister Paatero.

Europeiska kommissionen har följt medlemsstaternas digitala framsteg i DESI-rapporten sedan 2014. DESI-rapporten från år 2020 baserar sig på uppgifter från år 2019, så följderna av coronapandemin inom den digitala verksamhetsmiljön och de digitala tjänsterna syns ännu inte i årets rapport.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, tfn 0295 1060996, [email protected]
Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, IKT-direktör, tfn 0295 530165, [email protected]