Hyppää sisältöön
Media

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2017 13.22
Tiedote

Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstönsä palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille. Hallitus esittää, että tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muille tietoja tarvitseville tahoille. Nykyisin työnantajat joutuvat toimittamaan palkkatietoja erikseen useille eri tahoille. Tietojen sisältö, tekninen muoto ja toimitusaikataulu vaihtelevat vastaanottajan mukaan.

”Tulorekisteri on tervetullut uudistus, joka helpottaa tavallisten suomalaisten asiointia viranomaisten kanssa. Palkansaaja voi jatkossa seurata ajantasaisesti omia tulotietojaan. Palkka- tai muita todistuksia ei jatkossa tarvitse toimittaa jokaiselle viranomaiselle erikseen. Tulorekisteri keventää myös yritysten hallinnollista taakkaa sekä mahdollistaa sosiaaliturvan uudistamisen, joka tukee palkkatulojen ja sosiaaliturvan parempaa sovittamista yhteen”, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

”Tulorekisteri on mittavin julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahalla toteutettavista uudistuksista. Tulorekisteri luo perustan työtulojen, sosiaalietuuksien ja verotuksen toimivalle ja kannustavalle yhteensovittamiselle. Rekisterin täysimääräinen hyödyntäminen muun muassa yhdessä perustulokokeilusta saatavien kokemusten kanssa avaa tietä 2020-luvun sosiaaliturvalle. Hallitus onkin jo käynnistänyt perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmistelun, sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Vuoden 2019 alusta lähtien työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella. Jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen.

Yleensä työnantaja toimittaa tiedot suoraan palkanmaksujärjestelmästä, mutta niitä voi antaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai erityisestä syystä myös paperilla.

Kansalaiset voivat katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietojaan rekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelusta näkee myös sen, mille viranomaisille ja muille tahoille rekisterin tietoja välitetään.

Eläkkeet ja etuudet mukaan myöhemmin

Hallituksen esitys ei muuta tulorekisterin tietoja käyttävien tahojen oikeutta saada tietoa tuloista. Ne perustuvat jatkossakin muuhun lainsäädäntöön.

Vuoden 2020 alussa rekisteriin on tarkoitus ottaa mukaan myös eläketulot ja muut etuustulot. Tästä hallitus antaa erillisen esityksen ensi vuoden alkupuolella.

Kokonaiskuva palkkatuloista

Viranomaiset ja muut tulotietojen käyttäjät saavat tulorekisteristä alkuvaiheessa kokonaiskuvan henkilön palkkatuloista ja niihin verrattavista tuloista. Tietoja välitetään tulorekisteristä tiedon käyttäjille sen mukaan, millaiset tiedonsaantioikeudet niillä on. Rekisteriä ylläpitää Verohallinto.

Tulorekisterin tietoja käyttävät vuoden 2019 alusta Verohallinto, Kela, työeläkeala ja Työttömyysvakuutusrahasto. Vuoden 2020 alussa mukaan tulevat työttömyyskassat, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt, Koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset.

Asiointi helpottuu

Tulorekisteri helpottaa esimerkiksi työttömyysetuuden hakemista, kun työttömyyskassat tulevat mukaan tiedon käyttäjiksi vuonna 2020. Hakijan ei tarvitse enää toimittaa erillistä palkkatodistusta, vaan työttömyyskassa saa tulotiedot suoraan rekisteristä.

Tulorekisteriin kuuluu ensimmäisessä vaiheessa noin 2,8 miljoonan palkansaajan tulotiedot. Kun eläkkeet ja etuudet tulevat mukaan, rekisterissä on yhteensä noin 4,6 miljoonan tulonsaajan tulotiedot.

Hallitus antoi esityksen tulorekisteriä koskevasta lainsäädännöstä torstaina 5. lokakuuta. Tulorekisteri on osa julkisten palvelujen digitalisointia ja normien purkamista. Valtiovarainministeriö vastaa tulorekisterin perustamishankkeen yleisestä ohjauksesta. Tulorekisterin käytännön toteutus on Verohallinnon vastuulla.    

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Arviointineuvosto: Tulotietojärjestelmän vaikutuksista saa hyvän käsityksen (valtioneuvoston kanslian uutinen 20.9.)

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietoa tulorekisteristä Verohallinnon sivuilla

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Arto Leinonen, puh. 040 769 1149, arto.leinonen(at)vm.fi
Valtiovarainministeri Petteri Orpon erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT Petteri Orpo Verotus kärkihankkeet norminpurku