Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inkomstregistret förenklar anmälandet av löneuppgifter

Finansministeriet
5.10.2017 13.22
Pressmeddelande

Arbetsgivarna kan i fortsättningen anmäla personalens löneuppgifter till alla myndigheter och andra behöriga aktörer på en gång. Regeringen föreslår att inkomstregistret tas i bruk 2019.

Målet med reformen är att minska arbetsgivarnas administrativa börda genom att förenkla anmälningen av löneuppgifter till myndigheter och andra aktörer som behöver uppgifterna. I dagsläget måste arbetsgivarna lämna in löneuppgifter skilt till flera olika aktörer. Datainnehållet, det tekniska formatet och tidtabellerna kan dessutom variera beroende på mottagaren.

”Inkomstregistret är en välkommen reform som underlättar vanliga finländares kommunicering med myndigheterna. Löntagarna kan i fortsättningen följa sina egna inkomstuppgifter i realtid. Man behöver inte längre lämna löne- eller andra intyg skilt till varje myndighet. Inkomstregistret lättar även på företagens administrativa börda och möjliggör sådan revidering av socialskyddet som stödjer bättre samordning av löneinkomsterna och socialskyddet”, säger finansminister Petteri Orpo.

”Inkomstregistret är det mest omfattande av reformerna som genomförs med medel som avsetts för digitalisering av offentliga tjänster. Inkomstregistret skapar en grund för en välfungerande och sporrande samordning av arbetsinkomster, sociala förmåner och beskattningen. Registret banar tillsammans med bland annat erfarenheterna från försöket med basinkomst vägen för 2020-talets socialskydd. Regeringen har redan inlett beredningen av totalrevisionen av grundskyddet och aktiviteten, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna.

Från och med 2019 lämnar arbetsgivarna löneuppgifterna till inkomstregistret med en enda anmälan. Varje löntagares alla betalningstransaktioner anmäls skilt.

Uppgifterna skickas vanligtvis direkt ur arbetsgivarens lönebetalningssystem, men de kan också lämnas in via inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst, eller om det finns särskilda skäl även på papper.

Medborgarna kan kontrollera sina inkomstuppgifter i inkomstregistret via registrets elektroniska ärendehanteringstjänst. Tjänsten visar även de myndigheter och andra aktörer som får information från registret.

Pensioner och förmåner inkluderas senare

Propositionen ändrar inte på uppgiftsanvändarnas rätt att få information om inkomsterna. De baserar sig även i fortsättningen på annan lagstiftning.

Avsikten är att man från och med ingången av 2020 även inkluderar pensionsinkomsterna och andra förmånsinkomser i registret. Regeringen kommer att utfärda en skild proposition om ärendet nästa år.

Övergripande bild av löneinkomsterna

Myndigheterna och andra aktörer som använder inkomstuppgifter får tack vare inkomstregistret i början en övergripande bild av en persons löneinkomster och jämförbara inkomster. Uppgifterna förmedlas från inkomstregistret till informationsanvändarna i enlighet med deras rätt till information. Skatteförvaltningen för registret.

Informationen i inkomstregistret används från och med ingången av 2019 av Skatteförvaltningen, FPA, arbetspensionsbranschen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Vid ingången av 2020 kommer arbetslöshetskassorna, arbetsolycksfalls- och yrkesjukdomsförsäkringsbolagen, Utbildningsfonden, kommunerna, Statistikcentralen, lönegaranti- och lönesubventionsfunktionerna och arbetarskyddsmyndigheterna med i registret.

Ärendehanteringen underlättas

Ansökning om arbetslöshetsförmåner underlättas efter att arbetslöshetskassorna kommer med i registret. Ansökaren behöver inte längre lämna in separata löneintyg, utan arbetslöshetskassan får inkomstuppgifterna direkt ur registret.

Inkomstregistret omfattar i det första skedet ca 2,8 miljoner löntagare. Då pensionerna och förmånerna tas med blir det sammanlagda antalet registrerade mottagare cirka 4,6 miljoner.

Propositionen om lagstiftningen som gäller inkomstregistret utfärdades den 5 oktober. Inkomstregistret är ett led i digitaliseringen av de offentliga tjänsterna och avvecklingen av normer. Finansministeriet svarar för den allmänna styrningen av projektet för att inrätta inkomstregistret. Skatteförvaltningen svarar för det praktiska genomförandet.

Propositionen publiceras på beslutssidan.

Utvärderingsråd: God uppfattning om konsekvenserna med inkomstuppgiftssystemet (statsrådets kanslis nyhet 20.9.)

Nationella inkomstregistret -projektet

Information om inkomstregistret på Skatteförvaltningens webbplats

Ytterligare information:

Arto Leinonen, projektchef, tfn 040 769 1149, arto.leinonen(at)vm.fi
Matias Marttinen, finansminister Petteri Orpos specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 923 3634, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Beskattning Offentliga förvaltningens ICT Petteri Orpo norminpurku spetsprojekt