Hyppää sisältöön
Media

Työryhmät on asetettu valmistelemaan tulevaisuuden kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 10.24
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut tulevaisuuden kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja valmistelevan työryhmän ja sen alaiset valmistelujaostot toimikaudeksi 9.12.2020–31.12.2021.

Työn tavoitteena on tuottaa poliittiseen päätöksentekoon kuntapolitiikan kokonaisuutta koskevia toimenpide-ehdotuksia. Kokonaisuudessa käydään läpi kuntien rahoituspohjan ja tehtävien tasapainoa ja kestävyyttä, kuntien roolia ja itsehallintoa, kuntien toimintatapoja, yhteistyötä ja kuntarakennetta sekä valtion kuntiin kohdistamaa ohjausta eri muodoissaan.

Toimenpidekokonaisuuksien valmistelua varten perustettiin työryhmä ja kaksi alajaostoa. Työryhmän tehtävänä on 

  1. huolehtia kuntapolitiikan toimenpide-ehdotusten yhteensovituksesta ja esittää toimenpide-ehdotukset poliittiseen päätöksentekoon tarkoituksenmukaisessa aikataulussa,
  2. määritellä reunaehdot ja tarkastelutavat kuntien tulevaisuuden vaihtoehtoisten toimenpidekokonaisuuksien valmisteluun ja
  3. herättää keskustelua kuntien tulevaisuuden kannalta merkityksellisistä aiheista ja muutostekijöistä.

Alajaostot laativat toimenpide-ehdotuksia oman aihepiirinsä osalta. Alajaostot ovat 

  • kuntien rahoituksen ja tehtävien tasapainoa käsittelevä jaosto ja
  • kuntien roolia, itsehallintoa, rakenteita ja toimintatapoja käsittelevä jaosto.

Valmistelutyön aikana sekä työryhmän että jaostojen työssä kuullaan kuntien, valtionhallinnon, kaupunkien, eri tieteenalojen, kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien asiantuntijoita sekä kuntien asukkaita. Työtä varten voidaan tilata selvityksiä ja puheenvuoroja.

Työssä järjestetään tarpeellisia seminaari- ja työpajatilaisuuksia, pyöreän pöydän keskusteluita sekä käydään keskustelua olemassa olevissa verkostoissa.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelun käynnistämisestä. Työtä ohjaa julkisen hallinnon kehittämisen poliittinen ohjausryhmä.

Lisätietoja:
finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi 

Hallintopolitiikka Kunta-asiat