Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupper har tillsatts för att bereda åtgärdsalternativ för den framtida kommunpolitiken

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 10.24
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bereder åtgärdsalternativ för den framtida kommunpolitiken och underlydande beredningssektioner för mandatperioden 9.12.2020 –31.12.2021.

Målet med arbetet är att ta fram åtgärdsförslag om den kommunpolitiska helheten för det politiska beslutsfattandet. Man går igenom balansen och hållbarheten i kommunernas finansieringsbas och uppgifter, kommunernas roll och självstyrelse, kommunernas verksamhetssätt, samarbete och kommunstruktur samt statens styrning av kommunerna i olika former.

För beredningen av åtgärdshelheterna inrättades en arbetsgrupp och två sektioner. Arbetsgruppen ska 

  1. samordna olika åtgärdsförslag för kommunpolitiken och lägga fram åtgärdsförslagen i det politiska i beslutsfattandet rimlig tid,
  2. fastställa ramvillkor och perspektiv för beredningen av alternativa åtgärdshelheter för kommunernas framtid och
  3. väcka diskussion om viktiga ämnen och förändringsfaktorer när det gäller kommunernas framtid.

Sektionerna utarbetar åtgärdsförslag för sina egna teman. Sektionerna är 

  • sektionen för balansen mellan kommunernas finansiering och uppgifter och
  • sektionen för kommunernas roll, självstyrelse, strukturer och arbetssätt.

Under beredningsarbetet kommer man både i arbetsgruppens och i sektionernas arbete att höra sakkunniga från kommuner, statsförvaltningen, städer, olika vetenskapsgrenar, näringslivet och andra intressentgrupper samt kommuninvånarna. Man kan begära utredningar och yttranden för arbetet.

I samband med arbetet kommer det att ordnas nödvändiga seminarie- och verkstadsmöten, rundabordsdiskussioner samt föras diskussioner i befintliga nätverk.

Regeringen fattade i samband med budgetmanglingen hösten 2020 ett beslut om att inleda beredningen av de kommunpolitiska riktlinjerna. Arbetet styrs av den politiska styrgruppen för utvecklingen av den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi 

Förvaltningspolitiken Kommunärenden