Hyppää sisältöön
Media

Kuntien tulevaisuutta koskeva työ käynnistymässä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2020 11.16
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käynnistämässä tulevaisuuden kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja valmistelevaa työtä. Työssä haetaan ratkaisuja muun muassa kuntien rahoituspohjan ja tehtävien tasapainottamiseksi ja pohditaan keinoja kuntien roolin ja itsehallinnon kehittämiseksi.

Käynnistyvän työn tavoitteena on tuottaa poliittiseen päätöksentekoon toimenpide-ehdotuksia, joilla

  • parannetaan kuntien edellytyksiä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla;     
  • kehitetään kunnallista itsehallintoa sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset; 
  • parannetaan kuntatalouden kestävyyttä ja vakautta sekä samalla vahvistaa koko julkisen talouden kestävyyttä; 
  • edistetään kuntien omia toimenpiteitä talouden ja palveluiden kestävyyden ja vakauden saavuttamiseksi.

Toimenpidekokonaisuuksien valmistelua varten perustetaan työryhmä ja kaksi alajaostoa. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

"Kutsun kaikki Suomen kunnat ja kunta-asioiden parissa työskentelevät mukaan pohtimaan sitä, mikä on kuntiemme sekä niiden talouden ja järjestämien palveluiden tulevaisuus. Toivomme sidosryhmiltä aktiivista osallistumista", innostaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

"Haluamme herättää keskustelua kuntapolitiikan kokonaisuudesta, käydä avointa keskustelua, lisätä vuoropuhelua eri näkökulmista sekä vahvistaa yhteisymmärrystä kuntapolitiikan kehittämisen lähtökohdista ja tarpeista", ministeri jatkaa.

Valmistelutyöhön pyydetään mukaan kuntia, Suomen Kuntaliittoa, useita eri ministeriöitä ja tieteenalojen edustajia. 

"Haluamme kuulla kuntien, valtionhallinnon, eri tieteenalojen, kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien asiantuntijoiden sekä kuntien asukkaiden mielipiteitä. Aiomme järjestää seminaari- ja työpajatilaisuuksia sekä käydä keskustelua jo olemassa olevissa verkostoissa", kertoo finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen.

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan. Kuntien väliset erot ovat kasvaneet 2000-luvulla erityisesti väestörakenteen muutosten seurauksena. Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Myös tuleva sote-uudistus muuttaa kuntien asemaa, palveluita ja rahoitusta. 

Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat olleet vaikeat jo pitkään kuntien tulo- ja menokehityksen rakenteellisen epätasapainon vuoksi. Työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää ansiotuloverojen veropohjaa. Samanaikaisesti vanhusväestön määrän kasvu lisää julkisten palvelujen kysyntää ja menoja. Maan sisäinen muuttoliike ja syntyvyyden lasku ovat voimistaneet tätä muutosta sekä kuntien eriytymiskehitystä.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelun käynnistämisestä. 

Lisätietoja
kuntaministerin erityisavustaja Minna Salminen, puh. 050 445 5350, minna.salminen(at)vm.fi
finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero